ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-12-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych pod najem
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_92_2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-11-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – ds. pozyskiwania środków i inwestycji w Urzędzie Miejskim w Jasieniu
Nr aktu prawnego
0050/88/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-11-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Miejskiego w Jasieniu za święto przypadające w sobotę w dniu 01 stycznia 2022 roku
Nr aktu prawnego
0050/80/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-11-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_78_2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żarskiemu
Nr aktu prawnego
XXIX/204/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/133/2020 z dnia 10 września 2020 r. Rady Miejskiej w Jasieniu w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Nr aktu prawnego
XXIX/203/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Nr aktu prawnego
XXIX/202/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2022
Nr aktu prawnego
XXIX/201/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXIX/199/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie społecznej inicjatywy mieszkaniowej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn.: ,,Jasieński SIM Sp. z o.o.” z siedzibą w Jasieniu
Nr aktu prawnego
XXIX/198/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji