Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2023-07-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasień
Nr aktu prawnego
LVII/376/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2023-07-21
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2023
Nr aktu prawnego
LVII/374/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2023-07-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
Nr aktu prawnego
LVII/373/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2023-07-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Jasień w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz określenia wysokości cen za te usługi
Nr aktu prawnego
LVII/372/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2023-07-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XVII/125/2020 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Nr aktu prawnego
LVII/371/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2023-07-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XVII/124/2020 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasień
Nr aktu prawnego
LVII/370/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2023-07-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024 – 2027.
Nr aktu prawnego
LVII/369/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2023-07-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi Pana A.K na Burmistrza Jasienia
Nr aktu prawnego
LVII/368/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2023-07-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych pod najem
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_55_2023
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2023-07-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Referatu Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Jasieniu.
Nr aktu prawnego
0050/54/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji