Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-07-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Referatu Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Jasieniu.
Nr aktu prawnego
0050/51/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasień oraz określenia granic obwodu publicznych szkół podstawowych od dnia 01.09.2020 roku.
Nr aktu prawnego
XVI/120/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/31/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasieniu.
Nr aktu prawnego
XVI/119/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2020
Nr aktu prawnego
XVI/116/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019
Nr aktu prawnego
XVI/114/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa Sołectwa Jabłoniec w Gminie Jasień
Nr aktu prawnego
XVI/122/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa Sołectwa Roztoki w Gminie Jasień.
Nr aktu prawnego
XVI/121/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie udzielania pomocy rzeczowej Powiatowi Żarskiemu
Nr aktu prawnego
XVI/118/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Jasienia z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.
Nr aktu prawnego
XVI/115/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Jasienia wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XVI/113/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji