Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Archiwum

Szczegóły informacji

Informacja Burmistrza JASIENIA z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie możliwości ubiegania się o stypendium szkolne.

Informacja ogłoszona dnia 2005-01-28 13:49:59 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja Burmistrza JASIENIA
z dnia 26 stycznia 2005r.
w sprawie możliwości ubiegania się o stypendium szkolne.

 
     Uprzejmie informuję, iż zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2004r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 281, poz. 2781 z 2004r.) istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego.
     Stypendium szkolne otrzymać może uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Dochód ten nie może przekraczać 316 zł. netto miesięcznie na jedną osobę w rodzinie.
     Stypendium szkolne przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych począwszy od pierwszej klasy szkoły podstawowej do 24 roku życia.
Stypendia szkolne nie przysługują studentom.
     Minimalna wysokość stypendium dla ucznia lub słuchacza wynosić będzie 44,80 zł. miesięcznie i może być przyznana w formie rzeczowej albo finansowej.
     Ustawa przewiduje dodatkowe okoliczności poza dochodem, które mogą mieć wpływ na wysokość stypendium m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, wielodzietność, alkoholizm czy narkomania, ciężka lub długotrwała choroba.
     Formy realizacji i zasady określające wysokość stypendiów zawarte zostaną w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uchwalonym przez Radę Miejską w Jasieniu do dnia 30 marca 2005r. Po wejściu w życie uchwały, stypendia przyznawane będą w formie decyzji administracyjnych przez Burmistrza Jasienia.

Termin składania wniosków o stypendium
do 28 lutego 2005r.

Druki wniosków dostępne są w sekretariatach szkół gminnych oraz w Urzędzie Miejskim w Jasieniu, ul. XX-Lecia 20.
 
                                                                           Burmistrz
                                                                                       /-/ Helena Sagasz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Jasień
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-01-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-01-28 13:49:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
B. Juszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-01-28 13:49:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
B. Juszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-01-28 13:49:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7795 raz(y)