ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-03-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:51:01 Upublicznienie elementu informacja Informacja o otwarciu PSZOK w marcu 2021 r. Monika Opałka

Zmiany z dnia: 2021-03-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:38:21 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Jasienia z dnia 05 marca 2021 r. znak : ZPOŚiP.6220.3.2020.DRom dot. zawiadomienia o zgromadzeniu kompletnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowie Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Budziechów, Gmina Jasień, działka nr 74, obręb 0003 Budziechów”. Magdalena Górecka
13:28:24 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Jasienia z dnia 05 marca 2021 r. znak : ZPOŚiP.6220.6.2019.DRom dot. zawiadomienia o zgromadzeniu kompletnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m, na działce ewidencyjnej nr 316/5, obręb Wicina" Magdalena Górecka
13:23:13 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Jasienia z dnia 05 marca 2021 r. znak : ZPOŚiP.6220.8.2020.DRom dot. zawiadomienia o zgromadzeniu kompletnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Budziechów, Gmina Jasień, działka nr 27/2, obręb 0003 Budziechów” Magdalena Górecka
13:08:39 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Jasienia z dnia 05.03.2021 r. znak ZPOŚiP.6220.2.2020.DRom dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Budziechów, Gmina Jasień, działka nr 60, obręb 0003 Budziechów”. Magdalena Górecka
13:06:05 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Jasienia z dnia 05.03.2021 r. znak ZPOŚiP.6220.2.2020.DRom dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Budziechów, Gmina Jasień, działka nr 60, obręb 0003 Budziechów”. Magdalena Górecka
12:25:46 Upublicznienie elementu informacja Interp_z_XXII_sesji_1_5 Małgorzata Dereń
08:48:06 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jasień. Administrator Systemu
08:32:39 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 0050/17/2021 Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2021-03-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:48:17 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 04.03.2021 r. znak GKO.6220.43.2020 r. dot. wydania postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach o nr 30/6, 30/10, 80/1, 81/1, 85, 95/1, 97/1, 97/2, 98 obręb Tuchola Żarska, gm. Lubsko o mocy do 25 MW wraz z infrastrukturą techniczną" Magdalena Górecka

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony