ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-07-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:37:06 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny Zarz_0050_77_2022 Joanna Hałas

Zmiany z dnia: 2022-07-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:37:22 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Jasienia z dnia 26.07.2022 r., znak: ZPiOŚ.6220.6.2021.MGór dot. możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11/18, 12/1, 12/2, 14, 15/5, 17, 45/1, 45/2, 50, 53/1, 53/2, 106/2 obręb Lipsk Żarski oraz działka ewidencyjna nr 203 obręb Golin Gmina Jasień, powiat Żarski, województwo Lubuskie o mocy do 135 MW wraz z infrastrukturą techniczną” oraz o możliwości składania uwag i wniosków do ww. przedsięwzięcia i całej zgromadzonej dokumentacji. Magdalena Górecka

Zmiany z dnia: 2022-07-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:49:44 Upublicznienie elementu informacja WNIOSEK o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy Administrator Systemu
09:08:48 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu "Program ochrony środowiska dla województwa lubuskiego" Dorota Romańska

Zmiany z dnia: 2022-07-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:39:22 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XXXVIII/263/2022 Sylwia Trzmiel
10:39:00 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XXXVI/253/2022 Sylwia Trzmiel
10:38:30 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XXXVIII/262/2022 Sylwia Trzmiel
10:38:12 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XXXVIII/260/2022 Sylwia Trzmiel
10:37:43 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XXXVI/252/2022 Sylwia Trzmiel
10:36:54 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 0050/69A/2022 Sylwia Trzmiel

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony