ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-09-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:54:30 Upublicznienie elementu informacja Uchwała nr XVII/124/2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasień Dorota Romańska
08:49:22 Upublicznienie elementu informacja Uchwała nr XXXI/219/2021 Rady Miejskiej w Jasieniu w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli, którzy pozbywają się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Dorota Romańska

Zmiany z dnia: 2022-08-31

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:12:10 Upublicznienie elementu informacja Zasady segregacji odpadów Magdalena Górecka
14:00:57 Upublicznienie elementu informacja Zużyty sprzęt elektroniczny Magdalena Górecka
13:58:53 Usunięcie elementu informacja Podmiot odbierający odpady komunalne Dorota Romańska
13:53:14 Upublicznienie elementu informacja Podmiot odbierający i transportujący odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Jasień (01.11.2021 r. - 31.10.2022 r.) Dorota Romańska
13:27:31 Upublicznienie elementu informacja Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów Magdalena Górecka
11:53:14 Upublicznienie elementu informacja Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Jasień w 2021 roku! Magdalena Górecka
06:56:31 Upublicznienie elementu informacja Plan postępowań 4
(widoczna od 2022-08-31 00:00:00)
Maria Łaskarzewska

Zmiany z dnia: 2022-08-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:06:45 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Jasienia z dnia 30.08.2022 r. znak : ZPiOŚ.6220.6.2021.MGór dot. zawiadomienia o zgromadzeniu kompletnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11/18, 12/1, 12/2, 14, 15/5, 17, 45/1, 45/2, 50, 53/1, 53/2, 106/2 obręb Lipsk Żarski oraz działka ewidencyjna nr 203 obręb Golin Gmina Jasień, powiat Żarski, województwo Lubuskie o mocy do 135 MW wraz z infrastrukturą techniczną”. Magdalena Górecka

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony