ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-12-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:42:33 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 10.12.2020 r. znak GKO.6220.29.2020 r. dot. wydania postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 1036/1, 1037, 1038/1, 1039/2 i 1040/2 obręb Białków, gmina Lubsko” do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Magdalena Górecka
07:33:13 Upublicznienie elementu informacja protokół_z głosowań_XX_sesji Małgorzata Dereń

Zmiany z dnia: 2020-12-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:58:56 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Poprawiony SIWZ. Zmiana Terminów Wykonania Zamówienia, Zmiana Terminu Składania Ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: „Przebudowa części budynku Przedszkola Samorządowego w Jasieniu” Małgorzata Zimna
16:46:04 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP - Nazwa elementu do którego przynależy: „Przebudowa części budynku Przedszkola Samorządowego w Jasieniu” Małgorzata Zimna
16:44:33 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Przebudowa części budynku Przedszkola Samorządowego w Jasieniu” Małgorzata Zimna
13:43:07 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Jasień wraz z zabezpieczeniem utrzymania zimowego w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021” Maria Łaskarzewska
08:45:02 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o wyborze oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NA WYBÓR PODMIOTU, KTÓRY ZORGANIZUJE NABYCIE LUB NABĘDZIE NA RACHUNEK WŁASNY OBLIGACJE EMITOWANE PRZEZ GMINĘ JASIEŃ W LATACH 2020-2021 WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ WARUNKÓW POSTĘPOWANIA W związku ze złożonym wnioskiem Gmina Jasień postanowiła przesunąć termin składania ofert do dnia 04 grudnia 2020 roku do godz. 14.00. Maria Łaskarzewska

Zmiany z dnia: 2020-12-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:31:17 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 09.12.2020 r. znak GKO.6220.21.2020 r. dot. wydania postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 212/2 obręb Białków, gmina Lubsko" do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Magdalena Górecka
11:54:23 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie Burmistrza Jasienia z dnia 08.12.2020 r. znak ZPOŚiP.6220.8.2020.DRom dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą techniczną w obrębie Budziechów, Gmina Jasień, działka nr 27/2, obręb 0003 Budziechów.” - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Jasienia z dnia 08.12.2020 r. znak ZPOŚiP.6220.8.2020.DRom dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą techniczną w obrębie Budziechów, Gmina Jasień, działka nr 27/2, obręb 0003 Budziechów.” Magdalena Górecka
11:52:07 Usunięcie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie Burmistrza Jasienia z dnia 08.12.2020 r. znak ZPOŚiP.6220.8.2020.DRom dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą techniczną w obrębie Budziechów, Gmina Jasień, działka nr 27/2, obręb 0003 Budziechów.” - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Jasienia z dnia 08.12.2020 r. znak ZPOŚiP.6220.8.2020.DRom dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą techniczną w obrębie Budziechów, Gmina Jasień, działka nr 27/2, obręb 0003 Budziechów.” Magdalena Górecka

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony