ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-10-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:59:30 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 0050/4/2019 Administrator Systemu
08:09:39 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 05.10.2020 r. znak GKO.6220.29.2020 dot. wystąpienia do organów opiniujących w sprawie stwierdzenia ( lub nie ) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 1036/1, 1037, 1038/1, 1039/2 i 1040/2 obręb Białków, gmina Lubsko". Małgorzata Zimna

Zmiany z dnia: 2020-10-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:10:32 Upublicznienie elementu informacja Ogl_przet_IV_Uzyt_wiecz_Dz_przet_13112020_g_09-00_12-00_7_poz Monika Opałka
14:39:11 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe polegające na kompleksowym wsparciu Zamawiającego w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Jasieniu Małgorzata Zimna

Zmiany z dnia: 2020-10-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:51:53 Edycja elementu informacja UMJ_Nabor_Kier_Ref_OKiS_Ogl_z_zal_09092020_Wynik_02102020 Administrator Systemu
13:50:47 Upublicznienie elementu informacja UMJ_Nabor_Kier_Ref_OKiS_Ogl_z_zal_09092020_Wynik_02102020 Administrator Systemu
10:32:18 Upublicznienie elementu informacja Wniosek_AO-1431_58_2020_i_Odp Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2020-10-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:29:07 Upublicznienie elementu informacja Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jasień za pierwsze półrocze 2020 roku. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasień. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury z pierwsze półrocze 2020 roku. Agnieszka Pieluszczak-Matuszek

Zmiany z dnia: 2020-09-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:14:12 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 0050/68/2020 Sylwia Trzmiel
15:09:03 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XVIII/134/2020 Sylwia Trzmiel

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony