ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-07-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:12:35 Upublicznienie elementu Oświadczenia majątkowe Agnieszka Tamulewicz-Garstka Administrator Systemu
09:10:12 Upublicznienie elementu Oświadczenia majątkowe Alicja Lewandowska Administrator Systemu
09:06:04 Upublicznienie elementu Oświadczenia majątkowe Łukasz Michałkiewicz Administrator Systemu
08:30:04 Upublicznienie elementu informacja Notatka z wyboru wykonawcy z postępowania dotyczącego zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zadania: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jasień w roku 2022". Magdalena Górecka

Zmiany z dnia: 2022-07-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:59:03 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 12 lipca 2022 r. znak GKO.6220.43.2020 dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach o nr 30/6, 30/10, 80/1, 85, 95/1, 97/1, 97/2, 98 obręb Tuchola Żarska, gmina Lubsko o mocy do 25 MW wraz z infrastrukturą techniczną.” Magdalena Górecka
13:56:46 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 12 lipca 2022 r. znak GKO.6220.42.2020 dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach o nr 197/2, 176/3, 175/1, 172/1, 170/1, 169/2 obręb Tuchola Żarska, gmina Lubsko o mocy do 30 MW wraz z infrastrukturą techniczną.” Magdalena Górecka
08:51:37 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny Zarz_0050_71_2022 Joanna Hałas

Zmiany z dnia: 2022-07-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:09:46 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny Zarz_0050_70_2022 Joanna Hałas

Zmiany z dnia: 2022-07-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:02:33 Upublicznienie elementu informacja Burmistrz Jasienia ogłasza przetargi ustne nieograniczone, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonych w Jasieniu przy ul. Romana Dmowskiego, ul. Józefa Piłsudzkiego i ul. Ignacego Paderewskiego Joanna Hałas

Zmiany z dnia: 2022-07-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:15:37 Upublicznienie elementu informacja Burmistrz Jasienia podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu. Przedmiotem przetargu była sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Jasieniu (w rejonie ulicy Piaskowej), oznaczonej działką nr 633/6 o pow. 781 m². Joanna Hałas

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony