ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-09-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:08:52 Upublicznienie elementu informacja Informacja_o_XIX_sesji_RM Małgorzata Dereń

Zmiany z dnia: 2020-09-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:04:29 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 28.09.2020 r. znak GKO.6220.21.2020 dot. wystąpienia do organów opiniujących w sprawie stwierdzenia ( lub nie ) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „ Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 212/2 obręb Białków, gmina Lubsko.” Małgorzata Zimna
15:48:34 Upublicznienie elementu informacja UMJ_Nabor_Kier_Ref_OKiS_Ogl_z_zal_09092020_Lista_kandydatow_28092020 Administrator Systemu
09:58:51 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 82/3 w miejscowości Guzów, Gmina Jasień - Guzów B. Małgorzata Zimna

Zmiany z dnia: 2020-09-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:14:16 Upublicznienie elementu informacja protokół_z_głosowań_XVIII/2020 Małgorzata Dereń

Zmiany z dnia: 2020-09-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:35:54 Upublicznienie elementu informacja oferta na realizację zadania publicznego pn. " Przyroda Gminy Jasień cz.3" termin realizacji zadania 05.10.2020r do 27.12.2020 r. Katarzyna Piekarzewicz
08:34:52 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR XXII/326/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 7 września 2020 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie "Wschodnie Okolice Lubska" Monika Opałka

Zmiany z dnia: 2020-09-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:21:06 Edycja elementu informacja Deklaracja dostępności Administrator Systemu
16:11:49 Edycja elementu informacja Deklaracja dostępności Administrator Systemu
16:10:53 Edycja elementu informacja Deklaracja dostępności Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony