ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-06-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:58:55 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Jasienia z dnia 29 czerwca 2022 r. znak ZPiOŚ.6220.6.2021.MGór dot. powiadomienia stron postępowania o przedłużeniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim terminu wydania postanowienia w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11/18, 12/1, 12/2, 14, 15/5, 17, 45/1, 45/2, 50, 53/1, 53/2, 106/2 obręb Lipsk Żarski oraz działka ewidencyjna nr 203 obręb Golin Gmina Jasień, powiat Żarski, województwo Lubuskie o mocy do 135 MW wraz z infrastrukturą techniczną”. Magdalena Górecka
12:30:48 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Plik GML do Uchwaly_RM_VIII_kad_XXXVIII_264_2022 - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwała XXXVIII/264/2022 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasień. Administrator Systemu
11:38:27 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała RM XXXVIII 264 2022 - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwała XXXVIII/264/2022 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasień. Administrator Systemu
11:00:05 Edycja elementu załącznik do informacji Rysunek studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasień. - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwała XXXVIII/264/2022 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasień. Administrator Systemu
10:58:25 Upublicznienie elementu informacja Uchwała XXXVIII/264/2022 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasień. Administrator Systemu
10:48:54 Usunięcie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Jasienia z dnia 20.06.2022 r. o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10.05.2022 r., znak sprawy: ZPOŚiP.6220.6.2022.DRom, pn. Dorota Romańska
09:11:28 Deaktywacja elementu informacja Uchwała XXXVIII/264/2022 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasień. Administrator Systemu
09:09:12 Upublicznienie elementu informacja Uchwała XXXVIII/264/2022 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasień. Administrator Systemu
09:01:27 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie o przyjęciu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasień - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2022-06-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:29:06 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Jasienia z dnia 14.06.2022 r. o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27.04.2022 r., znak sprawy ZPOŚiP.6220.7.2020.DRom, pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 82/3 w miejscowości Guzów, Gmina Jasień – Guzów B”. Dorota Romańska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony