ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-08-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:57:30 Dodanie elementu Akty prawne - załącznik Rostrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Lubuskiego - Nazwa elementu do którego przynależy: XXV/184/2021 Małgorzata Dereń
08:20:58 Edycja elementu załącznik do informacji Decyzja - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Jasienia z dnia 10.08.2022 r. znak Magdalena Górecka
08:20:21 Edycja elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Jasienia z dnia 10.08.2022 r. znak: ZPiOŚ.6220.5.2021.MGór dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przetwarzanie odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z punktem zbierania odpadów w Jasieniu, dz. 87 przy ul. Brukowej, powiat żarski”. Magdalena Górecka
08:07:14 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Jasienia z dnia 10.08.2022 r. znak: ZPiOŚ.6220.5.2021.MGór dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przetwarzanie odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z punktem zbierania odpadów w Jasieniu, dz. 87 przy ul. Brukowej, powiat żarski”. Magdalena Górecka

Zmiany z dnia: 2022-08-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:36:26 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie - wydłużenie terminu na zapoznanie się z niezbędną dokumentacją oraz składanie uwag i wniosków dotyczących projektu dokumentu pn. "Program ochrony środowiska dla województwa lubuskiego" Dorota Romańska

Zmiany z dnia: 2022-08-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:14:00 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie - inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest Dorota Romańska
12:13:36 Deaktywacja elementu informacja Ogłoszenie Dorota Romańska
12:12:46 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie Dorota Romańska
12:08:19 Deaktywacja elementu informacja Ogłoszenie Dorota Romańska
12:08:09 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie Dorota Romańska

Nawigacja między stronami listy informacji