ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-06-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:16:59 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu III kw 2020r - Nazwa elementu do którego przynależy: Rok 2020 Agnieszka Pieluszczak-Matuszek
11:26:59 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Jasienia z dnia 16.06.2021 r. znak ZPOŚiP.6220.9.2020.DRom dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Instalacji Fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 72/4 obręb Jabłoniec, Gmina Jasień".
(widoczna od 2021-06-16 00:00:00)
Magdalena Górecka
09:03:46 Upublicznienie elementu informacja Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jasień za rok 2020 Agnieszka Pieluszczak-Matuszek

Zmiany z dnia: 2021-06-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
19:02:08 Usunięcie elementu załącznik do informacji Informacja o naborze - Nazwa elementu do którego przynależy: Nabór wniosków na udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy Przydomowych oczyszczalni ścieków w 2021 roku Monika Opałka
19:01:31 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o naborze - Nazwa elementu do którego przynależy: Nabór wniosków na udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy Przydomowych oczyszczalni ścieków w 2021 roku Monika Opałka
13:55:59 Edycja elementu informacja Burmistrz Jasienia o g ł a s z a I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na Sprzedaż lokalu mieszkalnego Joanna Hałas
13:55:14 Edycja elementu informacja Burmistrz Jasienia ogłasza VI przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Jasieniu Joanna Hałas
13:53:09 Upublicznienie elementu informacja B U R M I S T R Z J A S I E N I A o g ł a s z a I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na Sprzedaż lokalu mieszkalnego Joanna Hałas
13:45:04 Edycja elementu załącznik do informacji Dokument pdf - Nazwa elementu do którego przynależy: VI przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Jasieniu Joanna Hałas
13:44:18 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Dokument pdf - Nazwa elementu do którego przynależy: VI przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Jasieniu Joanna Hałas

Nawigacja między stronami listy informacji