ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-11-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:57:13 Upublicznienie elementu informacja UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO „KOMPLEKSOWE WSPARCIE ZAMAWIAJĄCEGO W PRZYGOTOWANIU ORAZ PRZEPROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO PN. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W JASIENIU: PRZEDSZKOLA PRZY UL. OGRODOWEJ 7 I URZĘDU MIASTA PRZY UL. XX –LECIA 20, GM. JASIEŃ”
(widoczna od 2020-11-12 00:00:00)
Maria Łaskarzewska
15:52:35 Edycja elementu informacja Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowym wsparciu Zamawiającego w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Jasieniu: Przedszkola przy ul. Ogrodowej 7 i Urzędu Miasta przy ul. XX-lecia 20, gm. Jasień”. Inwestycja będzie realizowana w ramach dofinansowania RPO – Lubuskie 2020 w zakresie wdrażania działań związanych z termomodernizacją w Poddziałaniu 3.2.1. Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT.
(widoczna od 2020-10-23 00:00:00)
Maria Łaskarzewska
13:13:44 Upublicznienie elementu informacja Ogl_przet_III_Uzyt_wiecz_Dz_przet_17122020_g_10-00_poz_1 Monika Opałka
13:00:26 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 0050/80/2020 Monika Opałka
12:14:07 Edycja elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 12.11.2020 r. znak GKO.6220.29.2020 dot. wydania postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn." Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr ewid. 1036/1, 1037, 1038/1, 1039/2 i 1040/2 obręb Białków, gmina Lubsko. " Magdalena Górecka
12:12:52 Edycja elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 12.11.2020 r. znak GKO.6220.29.2020 dot. wydania postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn." Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr ewid. 1036/1, 1037, 1038/1, 1039/2 i 1040/2 obręb Białków, gmina Lubsko. " Magdalena Górecka
12:11:40 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 12.11.2020 r. znak GKO.6220.29.2020 dot. wydania postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn." Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr ewid. 1036/1, 1037, 1038/1, 1039/2 i 1040/2 obręb Białków, gmina Lubsko. " Magdalena Górecka

Zmiany z dnia: 2020-11-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:32:07 Edycja elementu informacja Oferta na realizację zadania publicznego pn. "MURAL" termin realizacji zadania 16.09.2020 do 13.12.2020 Administrator Systemu
13:22:21 Upublicznienie elementu informacja Oferta na realizację zadania publicznego pn. " Wiadomości z gabloty" termin realizacji od 20.11.2020 do 15.12.2020 Katarzyna Piekarzewicz
12:27:31 Upublicznienie elementu informacja OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NA WYBÓR PODMIOTU, KTÓRY ZORGANIZUJE NABYCIE LUB NABĘDZIE NA RACHUNEK WŁASNY OBLIGACJE EMITOWANE PRZEZ GMINĘ JASIEŃ W LATACH 2020-2021 WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ WARUNKÓW POSTĘPOWANIA
(widoczna od 2020-11-10 00:00:00)
Maria Łaskarzewska

Nawigacja między stronami listy informacji