ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 27433
Statystyki 25162
Rejestr zmian 3782932

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Konta bankowe Gminy Jasień 48358
Narodowy Spis Powszechny 2021r. 2433
Wybory 289434
Referenda 24467
Gmina Jasień 71954
Podstawa prawna działania 13115
Urząd Miejski 59515
Rada Miejska 27364
Komisje 20815
Burmistrz 21558
Sprawozdania finansowe 189
za 2020 201
za 2019 169
Wykonanie budżetu 131
Sprawozdania roczne 335
Sprawozdania kwartalne 1036
Sprawozdania z wykonania budżetu 1046
Sołectwa w Gminie 59014
Spółki z udziałem Gminy 68
Zakład Komunalny sp z o.o. 55486
Prawo krajowe 30019
Jednostki Organizacyjne 305
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasieniu 22820
Szkoła Podstawowa w Wicinie 16184
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 21779
MGOPS 118593
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jasieniu 202
Prawo lokalne 12104
Budżet gminy 5173
Statut gminy 55196
Regulamin organizacyjny urzędu 20953
Protokoły 12253
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 1
Oświadczenia majątkowe 48593
Oświadczenia majatkowe 1109871
Akty prawne 4280889
Uchwały Rady Miejskiej 4036928
Projekty uchwał 69098
Zarządzenia Burmistrza 3962103
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 37960
Zamówienia Publiczne od 2021r. 2197
Plany postępowań 1552
Zamówienia publiczne do 130tys. zł. 1871
Zamówienia Publiczne do 2020r. 882570
Plany postępowań 13236
Archiwum zamówień publicznych 503907
Wyniki zamówień publicznych 512212
Wyniki 427654
Zamówienia do 30.000 Euro 158219
Archiwum Zamówień Publicznych do 2006r. 68
Archiwum (do 2006 r.) 285845
Co i jak w urzędzie 161
Informacje 41577
Karty usług 50871
Podstawowe 7696
Dowody osobiste 7657
Gospodarka nieruchomościami 6969
Urząd Stanu Cywilnego 13984
Ewidencja ludności 9574
Wsparcie rodzin 500 13263
Dodatek mieszkaniowy 10732
Dodatek energetyczny 12468
Ubezpieczenie zdrowotne 11587
Stypendia socjalne 10144
Fundusz alimentacyjny 9441
Działalność gospodarcza 4704
Ankieta satysfakcji 11619
Rada Miejska w Jasieniu 5210
Zawiadomienia o sesjach 30033
Interpelacje i odpowiedzi 40104
Protokoły z głosowań 14191
Transmisja na żywo 0
Nagrania 0
Archiwum 0
Ogłoszenia i komunikaty 32636
Aktualne 2885586
Powszechny Spis Rolny 2020 1130
LPR Gminy Jasień 14792
Archiwum 18503
Archiwum Sesji Rady Miejskiej 1300
Zawiadomienia o sesji 386381
Interpelacje i odpowiedzi 41805
Protokoły 8412
Podatki i opłaty 19697
Druki, deklaracje i formularze 115728
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i inne 20312
Przepisy prawne dotyczące naboru 13967
Wakaty-Ogłoszenia 11788
Ogłoszenia o naborze 159063
Informacje dla kandydatów 90126
Informacja o wynikach naboru. 104228
Archiwum 76010
Adresy i telefony 56702
Organizacje pozarządowe 14013
Ogłoszenia 174720
Podstawy prawne 11112
Rejestr org. pozarządowych 13589
Oferty na relizację zadania publicznego 126148
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 224
Skład Komisji 88
Zakres działania Komisji 58
Przepisy prawne 61
Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 61
Instytucje pomocowe 58
Punkt Informacyjno Konsultacyjny 110
Kontakt 81
Dyżur GKRPA 58
Posiedzenia GKRPA 63
Leczenie odwykowe 65
Przymusowe leczenie osób uzależnionych od narkotyków 55
Kontrole 48
Kontrole zewnętrzne. 79175
Ochrona Środowiska 39215
INFORMACJE 69461
ZAWIADOMIENIA 76533
OGŁOSZENIA 184335
Ochrona przyrody 352
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 12620
Utrzymanie czystości 16830
Utylizacja azbestu 54612
Gospodarka ściekowa 1897
Raporty o stanie Gminy 5629
Sprawozdania Burmistrza 40924
Rejestry i ewidencje 25928
Rejestr Działalności Regulowanej 23310
Rejestr instytucji kultury 15787
Archiwum 3444
Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych 913
Dostęp do informacji publicznej 36472
Lobbing 11953
Opinie SO RIO 135173
Studium uwarunkowań przestrzennych i Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 93374
Park Kulturowy "Grodzisko w Wicinie" 0
Podstawy prawne 28564
Plan ochrony parku kulturowego 8444
Strategia rozwoju 51489
Zabytki 7
Program Opieki Nad Zabytkami 27207
Projekty 134
Petycje 23128
Ponowne wykorzystanie 3509
Ochrona danych osobowych 14142
klauzule informacyjne 188
Dostępność 279
Deklaracja dostępności. 430
Koordynator ds. dostępności 74
Plany działania 224
Zarządzenie 369
Czytaj więcej 219
Formularz wniosku 206
Raporty o stanie dostępności 194
Tekst łatwy do czytania (ETR) 125

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 33632
O biuletynie 29523
Kontakt 43978
Kanały RSS 14273
« powrót do poprzedniej strony