ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 26226
Statystyki 24229
Rejestr zmian 3214162

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Konta bankowe Gminy Jasień 43624
Wybory 248472
Referenda 22464
Gmina Jasień 68072
Podstawa prawna działania 12156
Urząd Miejski 51477
Rada Miejska 23742
Komisje 18986
Burmistrz 19907
Sołectwa w Gminie 54538
Spółki z udziałem Gminy 68
Zakład Komunalny sp z o.o. 51640
Prawo krajowe 28162
Jednostki Organizacyjne 305
Przedszkole 21362
Szkoły Podstawowe 14024
Instytucje kultury 19381
MGOPS 106786
Prawo lokalne 12102
Statut gminy 51549
Regulamin organizacyjny urzędu 18472
Protokoły 11228
Budżet gminy 5125
Sprawozdania finansowe 104217
Sprawozdania roczne 1880
Sprawozdania kwartalne 6492
Sprawozdania z wykonania budżetu 13855
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 1
Oświadczenia majątkowe 44386
Oświadczenia majatkowe od 2011r. 907805
Burmistrz, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik 55647
Radni 60004
Dyrektorzy jednostek podległych 37333
Akty prawne 3495334
Uchwały Rady Miejskiej 3268296
Projekty uchwał 59916
Zarządzenia Burmistrza 3207738
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 35314
Archiwum Zamówień Publicznych do 2006r. 68
Archiwum (do 2006 r.) 257154
Zamówienia Publiczne 766276
Plany postępowań 9019
Archiwum zamówień publicznych 418402
Wyniki zamówień publicznych 429910
Wyniki 352224
Zamówienia do 30.000 Euro 135734
Co i jak w urzędzie 161
Informacje 37524
Karty usług 46655
Podstawowe 6073
Dowody osobiste 6251
Gospodarka nieruchomościami 5894
Urząd Stanu Cywilnego 10794
Ewidencja ludności 7604
Wsparcie rodzin 500 11961
Dodatek mieszkaniowy 9535
Dodatek energetyczny 11089
Ubezpieczenie zdrowotne 10377
Stypendia socjalne 7596
Fundusz alimentacyjny 8413
Działalność gospodarcza 3856
Ankieta satysfakcji 10371
Rada Miejska w Jasieniu 2624
Zawiadomienia o sesjach 16269
Interpelacje i odpowiedzi 23089
Protokoły z głosowań 6236
Transmisje i nagrania 0
Archiwum 0
Ogłoszenia i komunikaty 31693
Aktualne 2442833
LPR Gminy Jasień 12343
Archiwum 16934
Archiwum Sesji Rady Miejskiej 1300
Zawiadomienia o sesji 330457
Interpelacje i odpowiedzi 36745
Protokoły 6979
Podatki i opłaty 16976
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i inne 20257
Przepisy prawne dotyczące naboru 12274
Wakaty-Ogłoszenia 11686
Ogłoszenia o naborze 137074
Informacje dla kandydatów 74850
Informacja o wynikach naboru. 83078
Archiwum 51428
Druki, deklaracje i formularze 92093
Adresy i telefony 52725
Organizacje pozarządowe 11204
Ogłoszenia 154250
Podstawy prawne 9975
Rejestr org. pozarządowych 12084
Oferty na relizację zadania publicznego 97190
Kontrole 48
Kontrole zewnętrzne. 73186
Ochrona Środowiska 36802
INFORMACJE 62143
ZAWIADOMIENIA 68431
OGŁOSZENIA 158491
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 1034
Utrzymanie czystości 13914
Utylizacja azbestu 45130
Gospodarka ściekowa 260
Raporty o stanie Gminy 2283
Sprawozdania Burmistrza 38277
Rejestry i ewidencje 24789
Rejestr Działalności Regulowanej 20725
Rejestr instytucji kultury 13450
Archiwum 2087
Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych 203
Dostęp do informacji publicznej 34207
Lobbing 10077
Opinie SO RIO 118312
Studium uwarunkowań przestrzennych i Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 78273
Park Kulturowy "Grodzisko w Wicinie" 0
Podstawy prawne 26686
Plan ochrony parku kulturowego 7485
Strategia rozwoju 46180
Zabytki 7
Program Opieki Nad Zabytkami 24876
Petycje 17742
Ponowne wykorzystanie 2911
Ochrona danych osobowych 9663

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 31851
O biuletynie 28051
Kontakt 41315
Kanały RSS 13273
« powrót do poprzedniej strony