ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 26082
Statystyki 24125
Rejestr zmian 3137081

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Konta bankowe Gminy Jasień 42868
Wybory 242906
Referenda 22201
Gmina Jasień 67560
Podstawa prawna działania 12027
Urząd Miejski 50647
Rada Miejska 23269
Komisje 18758
Burmistrz 19673
Sołectwa w Gminie 53952
Spółki z udziałem Gminy 68
Zakład Komunalny sp z o.o. 51178
Prawo krajowe 27926
Jednostki Organizacyjne 305
Przedszkole 21240
Szkoły Podstawowe 13776
Instytucje kultury 19117
MGOPS 105408
Prawo lokalne 12102
Statut gminy 51088
Regulamin organizacyjny urzędu 18140
Protokoły 11106
Budżet gminy 5125
Sprawozdania finansowe 103457
Sprawozdania roczne 1633
Sprawozdania kwartalne 5946
Sprawozdania z wykonania budżetu 13004
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 1
Oświadczenia majątkowe 43744
Oświadczenia majatkowe od 2011r. 883354
Burmistrz, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik 54800
Radni 58910
Dyrektorzy jednostek podległych 36774
Akty prawne 3403341
Uchwały Rady Miejskiej 3173306
Projekty uchwał 58531
Zarządzenia Burmistrza 3117031
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 34930
Archiwum Zamówień Publicznych do 2006r. 68
Archiwum (do 2006 r.) 253138
Zamówienia Publiczne 753174
Plany postępowań 8446
Archiwum zamówień publicznych 408678
Wyniki zamówień publicznych 421587
Wyniki 344221
Zamówienia do 30.000 Euro 133202
Co i jak w urzędzie 161
Informacje 36963
Karty usług 46020
Podstawowe 5876
Dowody osobiste 6061
Gospodarka nieruchomościami 5757
Urząd Stanu Cywilnego 10421
Ewidencja ludności 7366
Wsparcie rodzin 500 11739
Dodatek mieszkaniowy 9373
Dodatek energetyczny 10863
Ubezpieczenie zdrowotne 10187
Stypendia socjalne 7336
Fundusz alimentacyjny 8273
Działalność gospodarcza 3739
Ankieta satysfakcji 10192
Rada Miejska w Jasieniu 2399
Zawiadomienia o sesjach 14769
Interpelacje i odpowiedzi 21319
Protokoły z głosowań 5614
Transmisje i nagrania 0
Archiwum 0
Ogłoszenia i komunikaty 31581
Aktualne 2386424
LPR Gminy Jasień 12001
Archiwum 16732
Archiwum Sesji Rady Miejskiej 1300
Zawiadomienia o sesji 323135
Interpelacje i odpowiedzi 36015
Protokoły 6784
Podatki i opłaty 16643
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i inne 20252
Przepisy prawne dotyczące naboru 12024
Wakaty-Ogłoszenia 11667
Ogłoszenia o naborze 133037
Informacje dla kandydatów 73128
Informacja o wynikach naboru. 80385
Archiwum 49482
Druki, deklaracje i formularze 90534
Adresy i telefony 52224
Organizacje pozarządowe 10705
Ogłoszenia 151753
Podstawy prawne 9801
Rejestr org. pozarządowych 11865
Oferty na relizację zadania publicznego 93489
Kontrole 48
Kontrole zewnętrzne. 72561
Ochrona Środowiska 36531
INFORMACJE 61122
ZAWIADOMIENIA 67327
OGŁOSZENIA 155211
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 773
Utrzymanie czystości 13485
Utylizacja azbestu 43884
Gospodarka ściekowa 136
Raporty o stanie Gminy 1927
Sprawozdania Burmistrza 37913
Rejestry i ewidencje 24651
Rejestr Działalności Regulowanej 20337
Rejestr instytucji kultury 13054
Archiwum 1873
Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych 90
Dostęp do informacji publicznej 33870
Lobbing 9865
Opinie SO RIO 116035
Studium uwarunkowań przestrzennych i Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 76329
Park Kulturowy "Grodzisko w Wicinie" 0
Podstawy prawne 26438
Plan ochrony parku kulturowego 7347
Strategia rozwoju 45577
Zabytki 7
Program Opieki Nad Zabytkami 24600
Petycje 17178
Ponowne wykorzystanie 2837
Ochrona danych osobowych 9094

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 31626
O biuletynie 27842
Kontakt 40971
Kanały RSS 13150
« powrót do poprzedniej strony