ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 27610
Statystyki 25306
Rejestr zmian 3907499

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Konta bankowe Gminy Jasień 49307
Narodowy Spis Powszechny 2021r. 3577
Wybory 296681
Referenda 24776
Gmina Jasień 72705
Podstawa prawna działania 13294
Urząd Miejski 61402
Rada Miejska 28096
Komisje 21097
Burmistrz 21873
Sprawozdania finansowe 349
za 2020 372
za 2019 302
Wykonanie budżetu 251
Sprawozdania roczne 634
Sprawozdania kwartalne 2062
Sprawozdania z wykonania budżetu 2189
Sołectwa w Gminie 60108
Spółki z udziałem Gminy 68
Zakład Komunalny sp z o.o. 55956
Prawo krajowe 30322
Jednostki Organizacyjne 305
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasieniu 23345
Szkoła Podstawowa w Wicinie 16693
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 22298
MGOPS 120702
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jasieniu 373
Prawo lokalne 12104
Budżet gminy 5190
Statut gminy 55825
Regulamin organizacyjny urzędu 21319
Protokoły 12390
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 1
Oświadczenia majątkowe 49253
Oświadczenia majatkowe 1141848
Akty prawne 4437273
Uchwały Rady Miejskiej 4188521
Projekty uchwał 70860
Zarządzenia Burmistrza 4106302
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 38437
Zamówienia Publiczne od 2021r. 3139
Plany postępowań 2383
Zamówienia publiczne do 130tys. zł. 2744
Zamówienia Publiczne do 2020r. 910030
Plany postępowań 13986
Archiwum zamówień publicznych 520207
Wyniki zamówień publicznych 527869
Wyniki 442860
Zamówienia do 30.000 Euro 161006
Archiwum Zamówień Publicznych do 2006r. 68
Archiwum (do 2006 r.) 290760
Co i jak w urzędzie 161
Informacje 42289
Karty usług 51658
Podstawowe 8072
Dowody osobiste 7989
Gospodarka nieruchomościami 7218
Urząd Stanu Cywilnego 14722
Ewidencja ludności 10009
Wsparcie rodzin 500 13477
Dodatek mieszkaniowy 10946
Dodatek energetyczny 12705
Ubezpieczenie zdrowotne 11806
Stypendia socjalne 10769
Fundusz alimentacyjny 9613
Działalność gospodarcza 4893
Ankieta satysfakcji 11815
Rada Miejska w Jasieniu 5987
Zawiadomienia o sesjach 33307
Interpelacje i odpowiedzi 43683
Protokoły z głosowań 16250
Transmisja na żywo 0
Nagrania 0
Archiwum 0
Ogłoszenia i komunikaty 32841
Aktualne 2974203
Powszechny Spis Rolny 2020 1307
LPR Gminy Jasień 15230
Archiwum 18764
Archiwum Sesji Rady Miejskiej 1300
Zawiadomienia o sesji 395650
Interpelacje i odpowiedzi 42581
Protokoły 8632
Podatki i opłaty 20276
Druki, deklaracje i formularze 118609
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i inne 20316
Przepisy prawne dotyczące naboru 14275
Wakaty-Ogłoszenia 11809
Ogłoszenia o naborze 162637
Informacje dla kandydatów 93158
Informacja o wynikach naboru. 108352
Archiwum 82807
Adresy i telefony 57312
Organizacje pozarządowe 14273
Ogłoszenia 179103
Podstawy prawne 11329
Rejestr org. pozarządowych 13868
Oferty na relizację zadania publicznego 132237
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 372
Skład Komisji 263
Zakres działania Komisji 192
Przepisy prawne 86
Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 171
Instytucje pomocowe 167
Punkt Informacyjno Konsultacyjny 275
Kontakt 211
Dyżur GKRPA 85
Posiedzenia GKRPA 188
Leczenie odwykowe 194
Przymusowe leczenie osób uzależnionych od narkotyków 165
Kontrole 48
Kontrole zewnętrzne. 80232
Gospodarka Odpadami 80
ogłoszenia 33
formularz deklaracji 117
opłata 157
harmonogram 141
podmiot odbierający odpady komunalne 26
miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 110
poziom recyklingu 88
selektywna zbiórka odpadów komunalnych 14
akty prawne 24
informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 13
Analiza Systemu Gospodarki 21
Ochrona Środowiska 39691
INFORMACJE 70764
ZAWIADOMIENIA 77889
OGŁOSZENIA 188902
Ochrona przyrody 481
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 17261
Utrzymanie czystości 17432
Utylizacja azbestu 56326
Gospodarka ściekowa 2396
Raporty o stanie Gminy 6259
Sprawozdania Burmistrza 41448
Rejestry i ewidencje 26146
Rejestr Działalności Regulowanej 23995
Rejestr instytucji kultury 16277
Archiwum 3663
Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych 1041
rejestr umów 68
Dostęp do informacji publicznej 36946
Lobbing 12251
Opinie SO RIO 138507
Studium uwarunkowań przestrzennych i Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 97015
Park Kulturowy "Grodzisko w Wicinie" 0
Podstawy prawne 28849
Plan ochrony parku kulturowego 8604
Strategia rozwoju 53063
Zabytki 7
Program Opieki Nad Zabytkami 27640
Projekty 276
Petycje 24151
Ponowne wykorzystanie 3600
Ochrona danych osobowych 14929
klauzule informacyjne 521
Dostępność 459
Deklaracja dostępności. 749
Koordynator ds. dostępności 117
Plany działania 480
Zarządzenie 673
Czytaj więcej 372
Formularz wniosku 340
Raporty o stanie dostępności 337
Tekst łatwy do czytania (ETR) 397
Gminny portal mapowy 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 33943
O biuletynie 29776
Kontakt 44423
Kanały RSS 14383
Mapa serwisu 43
« powrót do poprzedniej strony