ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 26541
Statystyki 24488
Rejestr zmian 3353786

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Konta bankowe Gminy Jasień 44780
Wybory 259548
Referenda 23023
Gmina Jasień 69101
Podstawa prawna działania 12416
Urząd Miejski 53411
Rada Miejska 24695
Komisje 19450
Burmistrz 20316
Sołectwa w Gminie 55529
Spółki z udziałem Gminy 68
Zakład Komunalny sp z o.o. 52564
Prawo krajowe 28602
Jednostki Organizacyjne 305
Przedszkole 21629
Szkoły Podstawowe 14531
Instytucje kultury 19913
MGOPS 109321
Prawo lokalne 12102
Statut gminy 52523
Regulamin organizacyjny urzędu 19238
Protokoły 11534
Budżet gminy 5127
Sprawozdania finansowe 106459
Sprawozdania roczne 2432
Sprawozdania kwartalne 8082
Sprawozdania z wykonania budżetu 16078
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 1
Oświadczenia majątkowe 45433
Oświadczenia majatkowe od 2011r. 964034
Burmistrz, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik 57270
Radni 62140
Dyrektorzy jednostek podległych 38441
Akty prawne 3695822
Uchwały Rady Miejskiej 3461651
Projekty uchwał 62284
Zarządzenia Burmistrza 3405933
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 36011
Archiwum Zamówień Publicznych do 2006r. 68
Archiwum (do 2006 r.) 264248
Zamówienia Publiczne 794240
Plany postępowań 10050
Archiwum zamówień publicznych 438923
Wyniki zamówień publicznych 449186
Wyniki 369838
Zamówienia do 30.000 Euro 142571
Co i jak w urzędzie 161
Informacje 38561
Karty usług 47772
Podstawowe 6485
Dowody osobiste 6573
Gospodarka nieruchomościami 6162
Urząd Stanu Cywilnego 11641
Ewidencja ludności 8105
Wsparcie rodzin 500 12272
Dodatek mieszkaniowy 9812
Dodatek energetyczny 11420
Ubezpieczenie zdrowotne 10704
Stypendia socjalne 8288
Fundusz alimentacyjny 8664
Działalność gospodarcza 4071
Ankieta satysfakcji 10712
Rada Miejska w Jasieniu 3188
Zawiadomienia o sesjach 20092
Interpelacje i odpowiedzi 28049
Protokoły z głosowań 8234
Transmisje i nagrania 0
Archiwum 0
Ogłoszenia i komunikaty 31910
Aktualne 2565768
Powszechny Spis Rolny 2020 359
LPR Gminy Jasień 13024
Archiwum 17351
Archiwum Sesji Rady Miejskiej 1300
Zawiadomienia o sesji 346191
Interpelacje i odpowiedzi 38152
Protokoły 7396
Podatki i opłaty 17593
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i inne 20265
Przepisy prawne dotyczące naboru 12761
Wakaty-Ogłoszenia 11731
Ogłoszenia o naborze 144564
Informacje dla kandydatów 78964
Informacja o wynikach naboru. 89197
Archiwum 56284
Druki, deklaracje i formularze 97441
Adresy i telefony 53743
Organizacje pozarządowe 12167
Ogłoszenia 159259
Podstawy prawne 10289
Rejestr org. pozarządowych 12465
Oferty na relizację zadania publicznego 105016
Kontrole 48
Kontrole zewnętrzne. 74598
Ochrona Środowiska 37397
INFORMACJE 64098
ZAWIADOMIENIA 70639
OGŁOSZENIA 165749
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 1916
Utrzymanie czystości 14598
Utylizacja azbestu 47599
Gospodarka ściekowa 452
Raporty o stanie Gminy 3074
Sprawozdania Burmistrza 38879
Rejestry i ewidencje 25055
Rejestr Działalności Regulowanej 21477
Rejestr instytucji kultury 14114
Archiwum 2436
Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych 373
Dostęp do informacji publicznej 34737
Lobbing 10546
Opinie SO RIO 122444
Studium uwarunkowań przestrzennych i Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 81853
Park Kulturowy "Grodzisko w Wicinie" 0
Podstawy prawne 27177
Plan ochrony parku kulturowego 7768
Strategia rozwoju 47353
Zabytki 7
Program Opieki Nad Zabytkami 25443
Petycje 18915
Ponowne wykorzystanie 3062
Ochrona danych osobowych 10711
Deklaracja dostępności 183

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 32311
O biuletynie 28438
Kontakt 41983
Kanały RSS 13573
« powrót do poprzedniej strony