ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 28651
Statystyki 26203
Rejestr zmian 4528180

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Konta bankowe Gminy Jasień 53558
Narodowy Spis Powszechny 2021r. 9592
Wybory 335228
Wybory ławników sądowych 332
Referenda 26776
Gmina Jasień 76262
Podstawa prawna działania 14271
Urząd Miejski 72469
Rada Miejska 31618
Komisje 22762
Burmistrz 23598
Sprawozdania finansowe 1166
za 2020 1406
za 2019 1143
Wykonanie budżetu 1048
Sprawozdania roczne 2696
Sprawozdania kwartalne 8920
Sprawozdania z wykonania budżetu 8329
Sołectwa w Gminie 65652
Spółki z udziałem Gminy 68
Zakład Komunalny sp z o.o. 58654
Prawo krajowe 32099
Jednostki Organizacyjne 305
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasieniu 25786
Szkoła Podstawowa w Wicinie 19256
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 25472
MGOPS 132243
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jasieniu 1479
Prawo lokalne 12104
Budżet gminy 5248
Statut gminy 58994
Regulamin organizacyjny urzędu 23500
Protokoły 13252
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 1
Oświadczenia majątkowe 53095
Oświadczenia majatkowe 1285795
Akty prawne 5236754
Uchwały Rady Miejskiej 4951189
Projekty uchwał 79208
Zarządzenia Burmistrza 4868362
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 41241
Zamówienia Publiczne od 2021r. 8481
Plany postępowań 9714
Zamówienia publiczne do 130tys. zł. 11865
Zamówienia Publiczne do 2020r. 990259
Plany postępowań 19072
Archiwum zamówień publicznych 588175
Wyniki zamówień publicznych 594468
Wyniki 505809
Zamówienia do 30.000 Euro 175671
Archiwum Zamówień Publicznych do 2006r. 68
Archiwum (do 2006 r.) 314762
Co i jak w urzędzie 161
Informacje 46033
Karty usług 55211
Podstawowe 9913
Dowody osobiste 9494
Gospodarka nieruchomościami 8465
Urząd Stanu Cywilnego 18120
Ewidencja ludności 12172
Wsparcie rodzin 500 14551
Dodatek mieszkaniowy 12056
Dodatek energetyczny 13905
Ubezpieczenie zdrowotne 12874
Stypendia socjalne 13518
Fundusz alimentacyjny 10515
Działalność gospodarcza 5825
Ankieta satysfakcji 12871
Rada Miejska w Jasieniu 9439
Zawiadomienia o sesjach 56997
Interpelacje i odpowiedzi 64512
Protokoły z głosowań 33199
Transmisja na żywo 0
Nagrania 0
Archiwum 0
Ogłoszenia i komunikaty 33627
Aktualne 3376108
Powszechny Spis Rolny 2020 2333
LPR Gminy Jasień 17290
Archiwum 20152
Archiwum Sesji Rady Miejskiej 1300
Zawiadomienia o sesji 440327
Interpelacje i odpowiedzi 46389
Protokoły 9768
Podatki i opłaty 23207
Druki, deklaracje i formularze 163582
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i inne 20343
Przepisy prawne dotyczące naboru 15914
Wakaty-Ogłoszenia 11891
Ogłoszenia o naborze 182225
Informacje dla kandydatów 108293
Informacja o wynikach naboru. 127220
Archiwum 112811
Adresy i telefony 61237
Organizacje pozarządowe 15353
Ogłoszenia 208156
Podstawy prawne 12415
Rejestr org. pozarządowych 15344
Oferty na relizację zadania publicznego 164164
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1186
Skład Komisji 1252
Zakres działania Komisji 908
Przepisy prawne 1416
Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 916
Instytucje pomocowe 965
Punkt Informacyjno Konsultacyjny 1297
Kontakt 1056
Dyżur GKRPA 286
Posiedzenia GKRPA 1183
Leczenie odwykowe 967
Przymusowe leczenie osób uzależnionych od narkotyków 905
Wniosek 529
Kontrole 48
Kontrole zewnętrzne. 86005
Gospodarka Odpadami 1260
PSZOK 36
ogłoszenia 3446
formularz deklaracji 1521
opłata 1617
harmonogram 3733
podmiot odbierający odpady komunalne 979
miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 1006
poziom recyklingu 1240
selektywna zbiórka odpadów komunalnych 626
akty prawne 2058
informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 813
Analiza Systemu Gospodarki 1385
Odpady z gospodarstwa 522
Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 524
Ochrona Środowiska 42428
INFORMACJE 78227
ZAWIADOMIENIA 85934
OGŁOSZENIA 214280
Ochrona przyrody 2089
Ochrona klimatu 1283
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 65505
Utrzymanie czystości 20598
Utylizacja azbestu 68312
Gospodarka ściekowa 6824
Program Ochrony Środowiska 1118
Raporty o stanie Gminy 11107
Sprawozdania Burmistrza 44454
Rejestry i ewidencje 27038
Rejestr Działalności Regulowanej 26797
Rejestr instytucji kultury 18816
Archiwum 4717
Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych 1881
Rejestr umów 22481
Dostęp do informacji publicznej 39440
Lobbing 13904
Opinie SO RIO 154423
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 115637
Ekofizjografia Gminy Jasień 234
Zbiory danych przestrzennych 4125
Park Kulturowy "Grodzisko w Wicinie" 0
Podstawy prawne 30552
Plan ochrony parku kulturowego 9432
Strategia rozwoju 62210
Zabytki 7
Program Opieki Nad Zabytkami 30392
Projekty 1008
komunikaty 529
Petycje 29308
Ochrona danych osobowych 19037
klauzule informacyjne 3233
Dostępność 1298
Deklaracja dostępności. 2758
Koordynator ds. dostępności 388
Plany działania 2079
Zarządzenie 2071
Czytaj więcej 1162
Formularz wniosku 1036
Raporty o stanie dostępności 1048
Tekst łatwy do czytania (ETR) 1562
Gminny portal mapowy 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 35446
O biuletynie 31066
Kontakt 46940
Kanały RSS 14990
Mapa serwisu 643
« powrót do poprzedniej strony