ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 26724
Statystyki 24641
Rejestr zmian 3460765

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Konta bankowe Gminy Jasień 45573
Wybory 267004
Referenda 23377
Gmina Jasień 69696
Podstawa prawna działania 12599
Urząd Miejski 54488
Rada Miejska 25276
Komisje 19774
Burmistrz 20580
Sołectwa w Gminie 56293
Spółki z udziałem Gminy 68
Zakład Komunalny sp z o.o. 53257
Prawo krajowe 28935
Jednostki Organizacyjne 305
Przedszkole 21825
Szkoły Podstawowe 14854
Instytucje kultury 20284
MGOPS 111032
Prawo lokalne 12103
Statut gminy 53176
Regulamin organizacyjny urzędu 19652
Protokoły 11704
Budżet gminy 5129
Sprawozdania finansowe 107481
Sprawozdania roczne 2793
Sprawozdania kwartalne 9064
Sprawozdania z wykonania budżetu 17320
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 1
Oświadczenia majątkowe 46204
Oświadczenia majatkowe od 2011r. 1003626
Burmistrz, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik 58278
Radni 63337
Dyrektorzy jednostek podległych 39115
Akty prawne 3853049
Uchwały Rady Miejskiej 3619902
Projekty uchwał 63842
Zarządzenia Burmistrza 3560419
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 36477
Archiwum Zamówień Publicznych do 2006r. 68
Archiwum (do 2006 r.) 269884
Zamówienia Publiczne 814333
Plany postępowań 10816
Archiwum zamówień publicznych 454879
Wyniki zamówień publicznych 466290
Wyniki 385015
Zamówienia do 30.000 Euro 146833
Co i jak w urzędzie 161
Informacje 39260
Karty usług 48557
Podstawowe 6635
Dowody osobiste 6723
Gospodarka nieruchomościami 6288
Urząd Stanu Cywilnego 11986
Ewidencja ludności 8302
Wsparcie rodzin 500 12469
Dodatek mieszkaniowy 10034
Dodatek energetyczny 11680
Ubezpieczenie zdrowotne 10912
Stypendia socjalne 8560
Fundusz alimentacyjny 8829
Działalność gospodarcza 4175
Ankieta satysfakcji 10922
Rada Miejska w Jasieniu 3465
Zawiadomienia o sesjach 22273
Interpelacje i odpowiedzi 30686
Protokoły z głosowań 9570
Transmisje i nagrania 0
Archiwum 0
Ogłoszenia i komunikaty 32046
Aktualne 2640651
Powszechny Spis Rolny 2020 555
LPR Gminy Jasień 13406
Archiwum 17655
Archiwum Sesji Rady Miejskiej 1300
Zawiadomienia o sesji 356711
Interpelacje i odpowiedzi 39090
Protokoły 7646
Podatki i opłaty 18069
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i inne 20274
Przepisy prawne dotyczące naboru 13105
Wakaty-Ogłoszenia 11748
Ogłoszenia o naborze 148495
Informacje dla kandydatów 81825
Informacja o wynikach naboru. 93015
Archiwum 59624
Druki, deklaracje i formularze 99432
Adresy i telefony 54462
Organizacje pozarządowe 12732
Ogłoszenia 162656
Podstawy prawne 10498
Rejestr org. pozarządowych 12723
Oferty na relizację zadania publicznego 109969
Kontrole 48
Kontrole zewnętrzne. 75755
Ochrona Środowiska 37777
INFORMACJE 65441
ZAWIADOMIENIA 72061
OGŁOSZENIA 170338
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 3066
Utrzymanie czystości 15085
Utylizacja azbestu 49183
Gospodarka ściekowa 612
Raporty o stanie Gminy 3560
Sprawozdania Burmistrza 39323
Rejestry i ewidencje 25205
Rejestr Działalności Regulowanej 21804
Rejestr instytucji kultury 14502
Archiwum 2686
Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych 508
Dostęp do informacji publicznej 35103
Lobbing 10894
Opinie SO RIO 125658
Studium uwarunkowań przestrzennych i Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 84459
Park Kulturowy "Grodzisko w Wicinie" 0
Podstawy prawne 27480
Plan ochrony parku kulturowego 7910
Strategia rozwoju 48122
Zabytki 7
Program Opieki Nad Zabytkami 25850
Petycje 19905
Ponowne wykorzystanie 3138
Ochrona danych osobowych 11567
Deklaracja dostępności 517

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 32667
O biuletynie 28708
Kontakt 42462
Kanały RSS 13772
« powrót do poprzedniej strony