ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 27065
Statystyki 24927
Rejestr zmian 3601764

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Konta bankowe Gminy Jasień 46857
Narodowy Spis Powszechny 2021r. 337
Wybory 277807
Referenda 23938
Gmina Jasień 70720
Podstawa prawna działania 12839
Urząd Miejski 56786
Rada Miejska 26180
Komisje 20245
Burmistrz 21014
Sołectwa w Gminie 57409
Spółki z udziałem Gminy 68
Zakład Komunalny sp z o.o. 54523
Prawo krajowe 29415
Jednostki Organizacyjne 305
Przedszkole 22147
Szkoły Podstawowe 15351
Instytucje kultury 20811
MGOPS 114485
Prawo lokalne 12104
Statut gminy 54145
Regulamin organizacyjny urzędu 20338
Protokoły 11949
Budżet gminy 5147
Sprawozdania finansowe 108816
Sprawozdania roczne 3263
Sprawozdania kwartalne 10806
Sprawozdania z wykonania budżetu 19217
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 1
Oświadczenia majątkowe 47262
Oświadczenia majatkowe od 2011r. 1060692
Burmistrz, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik 59866
Radni 65449
Dyrektorzy jednostek podległych 40203
Akty prawne 4044076
Uchwały Rady Miejskiej 3807073
Projekty uchwał 66137
Zarządzenia Burmistrza 3739817
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 37194
Zamówienia Publiczne od 2021r. 513
Plany postępowań 333
Zamówienia publiczne do 130tys. zł. 368
Zamówienia Publiczne do 2020r. 845419
Plany postępowań 11922
Archiwum zamówień publicznych 477347
Wyniki zamówień publicznych 486407
Wyniki 403750
Zamówienia do 30.000 Euro 153268
Archiwum Zamówień Publicznych do 2006r. 68
Archiwum (do 2006 r.) 277739
Co i jak w urzędzie 161
Informacje 40406
Karty usług 49742
Podstawowe 7038
Dowody osobiste 7065
Gospodarka nieruchomościami 6562
Urząd Stanu Cywilnego 12776
Ewidencja ludności 8771
Wsparcie rodzin 500 12821
Dodatek mieszkaniowy 10361
Dodatek energetyczny 12048
Ubezpieczenie zdrowotne 11220
Stypendia socjalne 9179
Fundusz alimentacyjny 9084
Działalność gospodarcza 4368
Ankieta satysfakcji 11249
Rada Miejska w Jasieniu 4055
Zawiadomienia o sesjach 25587
Interpelacje i odpowiedzi 34628
Protokoły z głosowań 11439
Transmisje i nagrania 0
Archiwum 0
Ogłoszenia i komunikaty 32123
Aktualne 2754777
Powszechny Spis Rolny 2020 843
LPR Gminy Jasień 14090
Archiwum 18084
Archiwum Sesji Rady Miejskiej 1300
Zawiadomienia o sesji 371437
Interpelacje i odpowiedzi 40427
Protokoły 8030
Podatki i opłaty 18828
Druki, deklaracje i formularze 107497
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i inne 20295
Przepisy prawne dotyczące naboru 13503
Wakaty-Ogłoszenia 11765
Ogłoszenia o naborze 153209
Informacje dla kandydatów 85635
Informacja o wynikach naboru. 98216
Archiwum 66325
Adresy i telefony 55561
Organizacje pozarządowe 13337
Ogłoszenia 168162
Podstawy prawne 10784
Rejestr org. pozarządowych 13117
Oferty na relizację zadania publicznego 117348
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 74
Skład Komisji 27
Zakres działania Komisji 17
Przepisy prawne 18
Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 16
Instytucje pomocowe 18
Punkt Informacyjno Konsultacyjny 27
Kontakt 25
Dyżur GKRPA 18
Posiedzenia GKRPA 17
Leczenie odwykowe 21
Przymusowe leczenie osób uzależnionych od narkotyków 17
Kontrole 48
Kontrole zewnętrzne. 77440
Ochrona Środowiska 38447
INFORMACJE 67128
ZAWIADOMIENIA 74211
OGŁOSZENIA 176717
Ochrona przyrody 106
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 5854
Utrzymanie czystości 15759
Utylizacja azbestu 51647
Gospodarka ściekowa 995
Raporty o stanie Gminy 4444
Sprawozdania Burmistrza 40072
Rejestry i ewidencje 25561
Rejestr Działalności Regulowanej 22547
Rejestr instytucji kultury 15067
Archiwum 3039
Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych 696
Dostęp do informacji publicznej 35741
Lobbing 11407
Opinie SO RIO 130206
Studium uwarunkowań przestrzennych i Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 88609
Park Kulturowy "Grodzisko w Wicinie" 0
Podstawy prawne 28019
Plan ochrony parku kulturowego 8177
Strategia rozwoju 49444
Zabytki 7
Program Opieki Nad Zabytkami 26502
Petycje 21446
Ponowne wykorzystanie 3304
Ochrona danych osobowych 12837
Deklaracja dostępności 1463

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 33166
O biuletynie 29126
Kontakt 43159
Kanały RSS 14071
« powrót do poprzedniej strony