ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 29144
Statystyki 26664
Rejestr zmian 4779324

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Konta bankowe Gminy Jasień 54955
Narodowy Spis Powszechny 2021r. 12293
Wybory 354447
Wybory ławników sądowych 1466
Referenda 27956
Gmina Jasień 77453
Podstawa prawna działania 14565
Urząd Miejski 76035
Rada Miejska 32750
Komisje 23272
Burmistrz 24101
Sprawozdania finansowe 1565
za 2020 1702
za 2019 1421
Wykonanie budżetu 1394
Sprawozdania roczne 3493
Sprawozdania kwartalne 12781
Sprawozdania z wykonania budżetu 10852
Sołectwa w Gminie 67498
Spółki z udziałem Gminy 68
Zakład Komunalny sp z o.o. 59692
Prawo krajowe 32760
Jednostki Organizacyjne 305
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasieniu 26584
Szkoła Podstawowa w Wicinie 20048
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 26513
MGOPS 135699
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jasieniu 1890
Prawo lokalne 12104
Budżet gminy 5251
Statut gminy 60164
Regulamin organizacyjny urzędu 24285
Protokoły 13470
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 1
Oświadczenia majątkowe 54484
Oświadczenia majatkowe 1332124
Akty prawne 5462607
Uchwały Rady Miejskiej 5172418
Projekty uchwał 82478
Zarządzenia Burmistrza 5093544
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 42771
Zamówienia Publiczne od 2021r. 10422
Plany postępowań 12922
Zamówienia publiczne do 130tys. zł. 15574
Zamówienia Publiczne do 2020r. 1016960
Plany postępowań 20891
Archiwum zamówień publicznych 615407
Wyniki zamówień publicznych 620917
Wyniki 528132
Zamówienia do 30.000 Euro 182101
Archiwum Zamówień Publicznych do 2006r. 68
Archiwum (do 2006 r.) 325828
Co i jak w urzędzie 161
Informacje 47448
Karty usług 56470
Podstawowe 10437
Dowody osobiste 9872
Gospodarka nieruchomościami 8845
Urząd Stanu Cywilnego 19259
Ewidencja ludności 12770
Wsparcie rodzin 500 14972
Dodatek mieszkaniowy 12412
Dodatek energetyczny 14330
Ubezpieczenie zdrowotne 13302
Stypendia socjalne 14520
Fundusz alimentacyjny 10826
Działalność gospodarcza 6095
Ankieta satysfakcji 13283
Rada Miejska w Jasieniu 10830
Zawiadomienia o sesjach 70388
Interpelacje i odpowiedzi 73473
Protokoły z głosowań 43061
Transmisja na żywo 0
Nagrania 0
Archiwum 0
Ogłoszenia i komunikaty 33942
Aktualne 3549659
Podatki i opłaty 24478
Powszechny Spis Rolny 2020 2890
LPR Gminy Jasień 18240
Archiwum 20827
Archiwum Sesji Rady Miejskiej 1300
Zawiadomienia o sesji 458793
Interpelacje i odpowiedzi 48085
Protokoły 10223
Druki, deklaracje i formularze 174672
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i inne 20352
Przepisy prawne dotyczące naboru 16442
Wakaty-Ogłoszenia 11905
Ogłoszenia o naborze 189686
Informacje dla kandydatów 114675
Informacja o wynikach naboru. 134817
Archiwum 124859
Adresy i telefony 63079
Organizacje pozarządowe 15579
Ogłoszenia 224754
Podstawy prawne 12862
Rejestr org. pozarządowych 15934
Oferty na relizację zadania publicznego 180388
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1571
Skład Komisji 1868
Zakres działania Komisji 1193
Przepisy prawne 1886
Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1202
Instytucje pomocowe 1264
Punkt Informacyjno Konsultacyjny 1814
Kontakt 1321
Dyżur GKRPA 347
Posiedzenia GKRPA 1567
Leczenie odwykowe 1245
Przymusowe leczenie osób uzależnionych od narkotyków 1193
Wniosek 842
Kontrole 48
Kontrole zewnętrzne. 88163
Gospodarka Odpadami 1825
PSZOK 1207
ogłoszenia 6464
formularz deklaracji 2040
opłata 2185
harmonogram 7873
podmiot odbierający odpady komunalne 1601
miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 1324
poziom recyklingu 1982
selektywna zbiórka odpadów komunalnych 932
akty prawne 3463
informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 1109
Analiza Systemu Gospodarki 2261
Odpady z gospodarstwa 803
Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 824
Ochrona Środowiska 43359
INFORMACJE 80198
ZAWIADOMIENIA 88816
OGŁOSZENIA 224731
Ochrona przyrody 2917
Ochrona klimatu 2339
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 92408
Utrzymanie czystości 21465
Utylizacja azbestu 73554
Gospodarka ściekowa 9033
Program Ochrony Środowiska 2207
Raporty o stanie Gminy 13636
Sprawozdania Burmistrza 45552
Rejestry i ewidencje 27502
Rejestr Działalności Regulowanej 27879
Rejestr instytucji kultury 19830
Archiwum 5579
Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych 2178
Rejestr umów 50420
Dostęp do informacji publicznej 40605
Lobbing 14607
Opinie SO RIO 160544
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 124368
Ekofizjografia Gminy Jasień 687
Zbiory danych przestrzennych 8019
Park Kulturowy "Grodzisko w Wicinie" 0
Podstawy prawne 31251
Plan ochrony parku kulturowego 9751
Strategia rozwoju 66419
Zabytki 7
Program Opieki Nad Zabytkami 31908
Projekty 1297
komunikaty 799
Petycje 31390
Ochrona danych osobowych 20685
klauzule informacyjne 4972
Dostępność 1675
Deklaracja dostępności. 3854
Koordynator ds. dostępności 462
Plany działania 2933
Zarządzenie 2659
Czytaj więcej 1469
Formularz wniosku 1323
Raporty o stanie dostępności 1367
Tekst łatwy do czytania (ETR) 1962
Gminny portal mapowy 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 36054
O biuletynie 31672
Kontakt 48114
Kanały RSS 15347
Mapa serwisu 1138
« powrót do poprzedniej strony