ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 27257
Statystyki 25061
Rejestr zmian 3693135

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Konta bankowe Gminy Jasień 47666
Narodowy Spis Powszechny 2021r. 1449
Wybory 284369
Referenda 24218
Gmina Jasień 71394
Podstawa prawna działania 12989
Urząd Miejski 58189
Rada Miejska 26807
Komisje 20521
Burmistrz 21294
Sprawozdania finansowe 33
za 2020 42
za 2019 35
Wykonanie budżetu 19
Sprawozdania roczne 62
Sprawozdania kwartalne 225
Sprawozdania z wykonania budżetu 197
Sołectwa w Gminie 58185
Spółki z udziałem Gminy 68
Zakład Komunalny sp z o.o. 55106
Prawo krajowe 29746
Jednostki Organizacyjne 305
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasieniu 22403
Szkoła Podstawowa w Wicinie 15729
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 21306
MGOPS 116536
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jasieniu 24
Prawo lokalne 12104
Budżet gminy 5160
Statut gminy 54729
Regulamin organizacyjny urzędu 20672
Protokoły 12132
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 1
Oświadczenia majątkowe 47978
Oświadczenia majatkowe 1087206
Akty prawne 4172159
Uchwały Rady Miejskiej 3925671
Projekty uchwał 67890
Zarządzenia Burmistrza 3860737
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 37627
Zamówienia Publiczne od 2021r. 1235
Plany postępowań 937
Zamówienia publiczne do 130tys. zł. 1158
Zamówienia Publiczne do 2020r. 864874
Plany postępowań 12651
Archiwum zamówień publicznych 491952
Wyniki zamówień publicznych 500505
Wyniki 416663
Zamówienia do 30.000 Euro 155938
Archiwum Zamówień Publicznych do 2006r. 68
Archiwum (do 2006 r.) 282432
Co i jak w urzędzie 161
Informacje 41047
Karty usług 50279
Podstawowe 7391
Dowody osobiste 7343
Gospodarka nieruchomościami 6790
Urząd Stanu Cywilnego 13443
Ewidencja ludności 9193
Wsparcie rodzin 500 13064
Dodatek mieszkaniowy 10567
Dodatek energetyczny 12289
Ubezpieczenie zdrowotne 11429
Stypendia socjalne 9680
Fundusz alimentacyjny 9288
Działalność gospodarcza 4562
Ankieta satysfakcji 11456
Rada Miejska w Jasieniu 4799
Zawiadomienia o sesjach 27964
Interpelacje i odpowiedzi 37489
Protokoły z głosowań 12902
Transmisja na żywo 0
Nagrania 0
Archiwum 0
Ogłoszenia i komunikaty 32362
Aktualne 2825025
Powszechny Spis Rolny 2020 1007
LPR Gminy Jasień 14476
Archiwum 18325
Archiwum Sesji Rady Miejskiej 1300
Zawiadomienia o sesji 380010
Interpelacje i odpowiedzi 41220
Protokoły 8251
Podatki i opłaty 19339
Druki, deklaracje i formularze 109660
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i inne 20306
Przepisy prawne dotyczące naboru 13748
Wakaty-Ogłoszenia 11779
Ogłoszenia o naborze 156461
Informacje dla kandydatów 87953
Informacja o wynikach naboru. 101474
Archiwum 71564
Adresy i telefony 56218
Organizacje pozarządowe 13773
Ogłoszenia 171830
Podstawy prawne 10965
Rejestr org. pozarządowych 13387
Oferty na relizację zadania publicznego 122010
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 157
Skład Komisji 64
Zakres działania Komisji 36
Przepisy prawne 42
Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 42
Instytucje pomocowe 37
Punkt Informacyjno Konsultacyjny 77
Kontakt 57
Dyżur GKRPA 40
Posiedzenia GKRPA 39
Leczenie odwykowe 46
Przymusowe leczenie osób uzależnionych od narkotyków 39
Kontrole 48
Kontrole zewnętrzne. 78445
Ochrona Środowiska 38879
INFORMACJE 68384
ZAWIADOMIENIA 75503
OGŁOSZENIA 180868
Ochrona przyrody 245
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 9496
Utrzymanie czystości 16315
Utylizacja azbestu 53270
Gospodarka ściekowa 1431
Raporty o stanie Gminy 5065
Sprawozdania Burmistrza 40522
Rejestry i ewidencje 25767
Rejestr Działalności Regulowanej 22875
Rejestr instytucji kultury 15426
Archiwum 3289
Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych 819
Dostęp do informacji publicznej 36137
Lobbing 11719
Opinie SO RIO 132847
Studium uwarunkowań przestrzennych i Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 91135
Park Kulturowy "Grodzisko w Wicinie" 0
Podstawy prawne 28313
Plan ochrony parku kulturowego 8318
Strategia rozwoju 50354
Zabytki 7
Program Opieki Nad Zabytkami 26872
Petycje 22307
Ponowne wykorzystanie 3419
Ochrona danych osobowych 13503
Dostępność 156
Deklaracja dostępności. 177
Koordynator ds. dostępności 28
Plany działania 90
Zarządzenie 126
Czytaj więcej 86
Formularz wniosku 84
Raporty o stanie dostępności 83

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 33434
O biuletynie 29345
Kontakt 43617
Kanały RSS 14196
« powrót do poprzedniej strony