ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 26340
Statystyki 24297
Rejestr zmian 3256197

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Konta bankowe Gminy Jasień 44027
Wybory 252546
Referenda 22651
Gmina Jasień 68413
Podstawa prawna działania 12246
Urząd Miejski 52132
Rada Miejska 24064
Komisje 19123
Burmistrz 20045
Sołectwa w Gminie 54867
Spółki z udziałem Gminy 68
Zakład Komunalny sp z o.o. 51990
Prawo krajowe 28301
Jednostki Organizacyjne 305
Przedszkole 21459
Szkoły Podstawowe 14190
Instytucje kultury 19558
MGOPS 107715
Prawo lokalne 12102
Statut gminy 51858
Regulamin organizacyjny urzędu 18720
Protokoły 11329
Budżet gminy 5125
Sprawozdania finansowe 105024
Sprawozdania roczne 2061
Sprawozdania kwartalne 7069
Sprawozdania z wykonania budżetu 14701
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 1
Oświadczenia majątkowe 44734
Oświadczenia majatkowe od 2011r. 928418
Burmistrz, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik 56253
Radni 60832
Dyrektorzy jednostek podległych 37745
Akty prawne 3563868
Uchwały Rady Miejskiej 3334035
Projekty uchwał 60665
Zarządzenia Burmistrza 3281624
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 35550
Archiwum Zamówień Publicznych do 2006r. 68
Archiwum (do 2006 r.) 259804
Zamówienia Publiczne 775828
Plany postępowań 9374
Archiwum zamówień publicznych 424324
Wyniki zamówień publicznych 436257
Wyniki 358352
Zamówienia do 30.000 Euro 137417
Co i jak w urzędzie 161
Informacje 37891
Karty usług 46987
Podstawowe 6274
Dowody osobiste 6383
Gospodarka nieruchomościami 6005
Urząd Stanu Cywilnego 11136
Ewidencja ludności 7800
Wsparcie rodzin 500 12078
Dodatek mieszkaniowy 9628
Dodatek energetyczny 11217
Ubezpieczenie zdrowotne 10501
Stypendia socjalne 7883
Fundusz alimentacyjny 8500
Działalność gospodarcza 3945
Ankieta satysfakcji 10480
Rada Miejska w Jasieniu 2836
Zawiadomienia o sesjach 17487
Interpelacje i odpowiedzi 24709
Protokoły z głosowań 6852
Transmisje i nagrania 0
Archiwum 0
Ogłoszenia i komunikaty 31774
Aktualne 2484698
Powszechny Spis Rolny 2020 154
LPR Gminy Jasień 12578
Archiwum 17079
Archiwum Sesji Rady Miejskiej 1300
Zawiadomienia o sesji 336137
Interpelacje i odpowiedzi 37270
Protokoły 7119
Podatki i opłaty 17185
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i inne 20258
Przepisy prawne dotyczące naboru 12447
Wakaty-Ogłoszenia 11703
Ogłoszenia o naborze 139497
Informacje dla kandydatów 76178
Informacja o wynikach naboru. 85088
Archiwum 53570
Druki, deklaracje i formularze 93105
Adresy i telefony 53063
Organizacje pozarządowe 11527
Ogłoszenia 155852
Podstawy prawne 10072
Rejestr org. pozarządowych 12206
Oferty na relizację zadania publicznego 99770
Kontrole 48
Kontrole zewnętrzne. 73657
Ochrona Środowiska 36992
INFORMACJE 62854
ZAWIADOMIENIA 69165
OGŁOSZENIA 160773
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 1296
Utrzymanie czystości 14162
Utylizacja azbestu 45980
Gospodarka ściekowa 318
Raporty o stanie Gminy 2585
Sprawozdania Burmistrza 38500
Rejestry i ewidencje 24892
Rejestr Działalności Regulowanej 20951
Rejestr instytucji kultury 13642
Archiwum 2195
Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych 254
Dostęp do informacji publicznej 34410
Lobbing 10218
Opinie SO RIO 119717
Studium uwarunkowań przestrzennych i Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 79641
Park Kulturowy "Grodzisko w Wicinie" 0
Podstawy prawne 26847
Plan ochrony parku kulturowego 7584
Strategia rozwoju 46584
Zabytki 7
Program Opieki Nad Zabytkami 25069
Petycje 18111
Ponowne wykorzystanie 2968
Ochrona danych osobowych 10023

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 31986
O biuletynie 28183
Kontakt 41536
Kanały RSS 13370
« powrót do poprzedniej strony