ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 26087
Statystyki 24132
Rejestr zmian 3141767

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Konta bankowe Gminy Jasień 42920
Wybory 243214
Referenda 22210
Gmina Jasień 67578
Podstawa prawna działania 12035
Urząd Miejski 50681
Rada Miejska 23291
Komisje 18769
Burmistrz 19686
Sołectwa w Gminie 53981
Spółki z udziałem Gminy 68
Zakład Komunalny sp z o.o. 51203
Prawo krajowe 27936
Jednostki Organizacyjne 305
Przedszkole 21245
Szkoły Podstawowe 13789
Instytucje kultury 19133
MGOPS 105463
Prawo lokalne 12102
Statut gminy 51109
Regulamin organizacyjny urzędu 18167
Protokoły 11111
Budżet gminy 5125
Sprawozdania finansowe 103500
Sprawozdania roczne 1639
Sprawozdania kwartalne 5957
Sprawozdania z wykonania budżetu 13037
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 1
Oświadczenia majątkowe 43762
Oświadczenia majatkowe od 2011r. 884476
Burmistrz, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik 54826
Radni 58955
Dyrektorzy jednostek podległych 36797
Akty prawne 3407789
Uchwały Rady Miejskiej 3176791
Projekty uchwał 58590
Zarządzenia Burmistrza 3120359
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 34944
Archiwum Zamówień Publicznych do 2006r. 68
Archiwum (do 2006 r.) 253295
Zamówienia Publiczne 753714
Plany postępowań 8477
Archiwum zamówień publicznych 409090
Wyniki zamówień publicznych 421948
Wyniki 344561
Zamówienia do 30.000 Euro 133324
Co i jak w urzędzie 161
Informacje 36986
Karty usług 46047
Podstawowe 5892
Dowody osobiste 6074
Gospodarka nieruchomościami 5762
Urząd Stanu Cywilnego 10432
Ewidencja ludności 7374
Wsparcie rodzin 500 11748
Dodatek mieszkaniowy 9379
Dodatek energetyczny 10869
Ubezpieczenie zdrowotne 10192
Stypendia socjalne 7348
Fundusz alimentacyjny 8278
Działalność gospodarcza 3744
Ankieta satysfakcji 10201
Rada Miejska w Jasieniu 2405
Zawiadomienia o sesjach 14819
Interpelacje i odpowiedzi 21381
Protokoły z głosowań 5634
Transmisje i nagrania 0
Archiwum 0
Ogłoszenia i komunikaty 31585
Aktualne 2389006
LPR Gminy Jasień 12019
Archiwum 16747
Archiwum Sesji Rady Miejskiej 1300
Zawiadomienia o sesji 323445
Interpelacje i odpowiedzi 36042
Protokoły 6793
Podatki i opłaty 16656
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i inne 20252
Przepisy prawne dotyczące naboru 12036
Wakaty-Ogłoszenia 11667
Ogłoszenia o naborze 133224
Informacje dla kandydatów 73196
Informacja o wynikach naboru. 80485
Archiwum 49580
Druki, deklaracje i formularze 90597
Adresy i telefony 52249
Organizacje pozarządowe 10728
Ogłoszenia 151867
Podstawy prawne 9809
Rejestr org. pozarządowych 11873
Oferty na relizację zadania publicznego 93655
Kontrole 48
Kontrole zewnętrzne. 72600
Ochrona Środowiska 36535
INFORMACJE 61153
ZAWIADOMIENIA 67367
OGŁOSZENIA 155340
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 783
Utrzymanie czystości 13496
Utylizacja azbestu 43950
Gospodarka ściekowa 138
Raporty o stanie Gminy 1942
Sprawozdania Burmistrza 37923
Rejestry i ewidencje 24656
Rejestr Działalności Regulowanej 20367
Rejestr instytucji kultury 13086
Archiwum 1884
Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych 93
Dostęp do informacji publicznej 33888
Lobbing 9876
Opinie SO RIO 116157
Studium uwarunkowań przestrzennych i Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 76433
Park Kulturowy "Grodzisko w Wicinie" 0
Podstawy prawne 26451
Plan ochrony parku kulturowego 7354
Strategia rozwoju 45601
Zabytki 7
Program Opieki Nad Zabytkami 24612
Petycje 17194
Ponowne wykorzystanie 2841
Ochrona danych osobowych 9117

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 31633
O biuletynie 27845
Kontakt 40976
Kanały RSS 13154
« powrót do poprzedniej strony