ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 26005
Statystyki 24064
Rejestr zmian 3055596

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory 238827
Referenda 22020
Gmina Jasień 67237
Podstawa prawna działania 11931
Urząd Miejski 49901
Rada Miejska 22907
Komisje 18574
Burmistrz 19482
Sołectwa w Gminie 53536
Jednostki Organizacyjne 305
Przedszkole 21131
Szkoły Podstawowe 13571
Instytucje kultury 18870
MGOPS 104258
Spółki z udziałem Gminy 68
Zakład Komunalny sp z o.o. 50793
Prawo krajowe 27749
Prawo lokalne 12102
Statut gminy 50781
Regulamin organizacyjny urzędu 17879
Protokoły 11014
Budżet gminy 5119
Sprawozdania finansowe 102737
Sprawozdania roczne 1440
Sprawozdania kwartalne 5648
Sprawozdania z wykonania budżetu 12515
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 1
Akty prawne 3336618
Uchwały Rady Miejskiej 3105847
Projekty uchwał 57601
Zarządzenia Burmistrza 3055222
Oświadczenia majątkowe 43327
Oświadczenia majatkowe od 2011r. 867373
Burmistrz, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik 54158
Radni 58203
Dyrektorzy jednostek podległych 36358
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 34627
Zamówienia Publiczne 741889
Plany postępowań 7807
Archiwum zamówień publicznych 399731
Wyniki zamówień publicznych 412676
Wyniki 335667
Zamówienia do 30.000 Euro 130971
Archiwum Zamówień Publicznych do 2006r. 68
Archiwum (do 2006 r.) 250312
Co i jak w urzędzie 161
Informacje 36611
Karty usług 45496
Podstawowe 5733
Dowody osobiste 5906
Gospodarka nieruchomościami 5644
Urząd Stanu Cywilnego 10092
Ewidencja ludności 7177
Wsparcie rodzin 500 11596
Dodatek mieszkaniowy 9263
Dodatek energetyczny 10683
Ubezpieczenie zdrowotne 10048
Stypendia socjalne 7039
Fundusz alimentacyjny 8181
Działalność gospodarcza 3661
Ankieta satysfakcji 10076
Ogłoszenia i komunikaty 31483
Aktualne 2337508
LPR Gminy Jasień 11764
Archiwum 16564
Archiwum Sesji Rady Miejskiej 1300
Zawiadomienia o sesji 317627
Interpelacje i odpowiedzi 35492
Protokoły 6641
Podatki i opłaty 16368
Rada Miejska w Jasieniu 2243
Zawiadomienia o sesjach 13734
Interpelacje i odpowiedzi 19858
Protokoły z głosowań 5062
Transmisje i nagrania 0
Archiwum 0
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i inne 20247
Przepisy prawne dotyczące naboru 11827
Wakaty-Ogłoszenia 11659
Ogłoszenia o naborze 129911
Informacje dla kandydatów 72041
Informacja o wynikach naboru. 78759
Archiwum 48002
Druki, deklaracje i formularze 88785
Adresy i telefony 51882
Organizacje pozarządowe 10276
Ogłoszenia 149870
Podstawy prawne 9679
Rejestr org. pozarządowych 11697
Oferty na relizację zadania publicznego 91206
Kontrole 48
Kontrole zewnętrzne. 71987
Ochrona Środowiska 36310
INFORMACJE 60352
ZAWIADOMIENIA 66271
OGŁOSZENIA 152559
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 583
Utrzymanie czystości 13221
Utylizacja azbestu 42657
Gospodarka ściekowa 60
Konta bankowe Gminy Jasień 42378
Raporty o stanie Gminy 1757
Sprawozdania Burmistrza 37599
Rejestry i ewidencje 24597
Rejestr Działalności Regulowanej 20089
Rejestr instytucji kultury 12722
Archiwum 1737
Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych 20
Dostęp do informacji publicznej 33606
Lobbing 9716
Opinie SO RIO 114449
Studium uwarunkowań przestrzennych i Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 75144
Park Kulturowy "Grodzisko w Wicinie" 0
Podstawy prawne 26294
Plan ochrony parku kulturowego 7262
Strategia rozwoju 45173
Zabytki 7
Program Opieki Nad Zabytkami 24397
Petycje 16761
Ponowne wykorzystanie 2795
Ochrona danych osobowych 8632

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 31484
O biuletynie 27726
Kontakt 40726
Kanały RSS 13091
« powrót do poprzedniej strony