ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 30012
Statystyki 27324
Rejestr zmian 4950294

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Konta bankowe Gminy Jasień 56558
Narodowy Spis Powszechny 2021r. 14896
Wybory 375325
Wybory ławników sądowych 2710
Referenda 29244
Gmina Jasień 79275
Podstawa prawna działania 14799
Urząd Miejski 79570
Rada Miejska 34240
Komisje 23733
Burmistrz 24689
Sprawozdania finansowe 2381
za 2024 19
za 2023 136
za 2022 81
za 2021 54
za 2020 1908
za 2019 1615
Wykonanie budżetu 2275
Sprawozdania roczne - archiwalne 4110
Sprawozdania kwartalne 15000
Sprawozdania z wykonania budżetu 12549
Sprawozdania Rb 91
Sołectwa w Gminie 69504
Spółki z udziałem Gminy 68
Zakład Komunalny sp z o.o. 61174
Jasieński SIM Sp. z o.o. 468
Prawo krajowe 33849
Jednostki Organizacyjne 305
Biblioteka - Centrum Kultury 330
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasieniu 27204
Szkoła Podstawowa w Wicinie 20594
MGOPS 138893
Prawo lokalne 12105
Budżet gminy 5267
Statut gminy 61931
Regulamin organizacyjny urzędu 24926
Protokoły 13653
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 1
Oświadczenia majątkowe 56359
Oświadczenia majatkowe 1363314
Akty prawne 5655981
Uchwały Rady Miejskiej 5331083
Projekty uchwał 85125
Zarządzenia Burmistrza 5239751
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 43860
Zamówienia Publiczne od 2021r. 12468
Plany postępowań 15131
Zamówienia publiczne do 130tys. zł. 18957
Zamówienia Publiczne do 2020r. 1034881
Plany postępowań 22263
Archiwum zamówień publicznych 631901
Wyniki zamówień publicznych 635465
Wyniki 540561
Zamówienia do 30.000 Euro 186353
Archiwum Zamówień Publicznych do 2006r. 69
Archiwum (do 2006 r.) 333066
Co i jak w urzędzie 161
Informacje 49051
Karty usług 57348
Podstawowe 10704
Dowody osobiste 10116
Gospodarka nieruchomościami 9090
Urząd Stanu Cywilnego 20115
Ewidencja ludności 13105
Wsparcie rodzin 500 15246
Dodatek mieszkaniowy 12610
Dodatek energetyczny 14593
Ubezpieczenie zdrowotne 13515
Stypendia socjalne 15102
Fundusz alimentacyjny 11016
Działalność gospodarcza 6287
Ankieta satysfakcji 13557
Rada Miejska w Jasieniu 15368
Zawiadomienia o sesjach 80623
Interpelacje i odpowiedzi 80965
Protokoły z głosowań 50713
Transmisja na żywo i nagrania IX kadencji 0
Nagrania VIII kadencji RM 0
Archiwum 0
Ogłoszenia i komunikaty 34117
Aktualne 3679884
Podatki i opłaty 25614
Powszechny Spis Rolny 2020 3273
LPR Gminy Jasień 18995
Archiwum 21365
Archiwum Sesji Rady Miejskiej 1300
Zawiadomienia o sesji 471437
Interpelacje i odpowiedzi 49187
Protokoły 10528
Druki, deklaracje i formularze 181462
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i inne 20360
Przepisy prawne dotyczące naboru 16805
Wakaty-Ogłoszenia 11912
Ogłoszenia o naborze 196885
Informacje dla kandydatów 118610
Informacja o wynikach naboru. 139789
Archiwum 132416
Adresy i telefony 65057
Organizacje pozarządowe 15730
Ogłoszenia 237153
Podstawy prawne 13156
Rejestr org. pozarządowych 16306
Oferty na relizację zadania publicznego 190453
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2304
Skład Komisji 2279
Zakres działania Komisji 1389
Przepisy prawne 2164
Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1390
Instytucje pomocowe 1453
Punkt Informacyjno Konsultacyjny 2152
Kontakt 1502
Dyżur GKRPA 402
Posiedzenia GKRPA 1815
Leczenie odwykowe 1439
Przymusowe leczenie osób uzależnionych od narkotyków 1383
Wniosek 1080
Kontrole 48
Kontrole zewnętrzne. 90084
Gospodarka Odpadami 2451
PSZOK 2653
ogłoszenia 8686
formularz deklaracji 2362
opłata 2581
harmonogram 9727
podmiot odbierający odpady komunalne 2029
miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 1526
poziom recyklingu 2416
selektywna zbiórka odpadów komunalnych 1112
akty prawne 4399
informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 1310
Analiza Systemu Gospodarki 2763
Odpady z gospodarstwa rolnego 997
Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 1009
Zapobieganie Powstawaniu Odpadów 272
Ochrona Środowiska 44250
INFORMACJE 81609
ZAWIADOMIENIA 90892
OGŁOSZENIA 232737
Ochrona przyrody 3478
Ochrona klimatu 3240
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 116349
Utrzymanie czystości 22003
Utylizacja azbestu 77780
Gospodarka ściekowa 10703
Program Ochrony Środowiska 2917
Ochrona zwierząt 1131
Raporty o stanie Gminy 15876
Sprawozdania Burmistrza 46794
Rejestry i ewidencje 28007
Rejestr Działalności Regulowanej 28570
Rejestr instytucji kultury 20516
Archiwum 6272
Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych 2352
Rejestr umów 66052
Dostęp do informacji publicznej 42046
Lobbing 15421
Opinie SO RIO 165504
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 131212
Ekofizjografia Gminy Jasień 924
Zbiory danych przestrzennych 10929
Park Kulturowy "Grodzisko w Wicinie" 0
Podstawy prawne 32237
Plan ochrony parku kulturowego 9954
Strategia rozwoju 69874
Zabytki 7
Program Opieki Nad Zabytkami 33154
Projekty 1491
komunikaty 971
Petycje 33470
Ochrona danych osobowych 22237
klauzule informacyjne 6258
Dostępność 2143
Deklaracja dostępności. 4625
Koordynator ds. dostępności 519
Plany działania 3442
Zarządzenie 3033
Czytaj więcej 1676
Formularz wniosku 1509
Raporty o stanie dostępności 1581
Tekst łatwy do czytania (ETR) 2207
Gminny portal mapowy 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 36937
O biuletynie 32528
Kontakt 49346
Kanały RSS 16299
Mapa serwisu 1836
« powrót do poprzedniej strony