Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 26223
Statystyki 24226
Rejestr zmian 3212125

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Konta bankowe Gminy Jasień 43609
Wybory 248314
Referenda 22455
Gmina Jasień 68054
Podstawa prawna działania 12152
Urząd Miejski 51454
Rada Miejska 23731
Komisje 18980
Burmistrz 19901
Sołectwa w Gminie 54517
Spółki z udziałem Gminy 68
Zakład Komunalny sp z o.o. 51624
Prawo krajowe 28153
Jednostki Organizacyjne 305
Przedszkole 21360
Szkoły Podstawowe 14015
Instytucje kultury 19368
MGOPS 106759
Prawo lokalne 12102
Statut gminy 51539
Regulamin organizacyjny urzędu 18462
Protokoły 11225
Budżet gminy 5125
Sprawozdania finansowe 104199
Sprawozdania roczne 1875
Sprawozdania kwartalne 6478
Sprawozdania z wykonania budżetu 13835
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 1
Oświadczenia majątkowe 44371
Oświadczenia majatkowe od 2011r. 906924
Burmistrz, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik 55625
Radni 59979
Dyrektorzy jednostek podległych 37316
Akty prawne 3492243
Uchwały Rady Miejskiej 3265030
Projekty uchwał 59888
Zarządzenia Burmistrza 3204659
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 35306
Archiwum Zamówień Publicznych do 2006r. 68
Archiwum (do 2006 r.) 257060
Zamówienia Publiczne 765849
Plany postępowań 9005
Archiwum zamówień publicznych 418092
Wyniki zamówień publicznych 429544
Wyniki 351990
Zamówienia do 30.000 Euro 135655
Co i jak w urzędzie 161
Informacje 37503
Karty usług 46646
Podstawowe 6065
Dowody osobiste 6244
Gospodarka nieruchomościami 5888
Urząd Stanu Cywilnego 10780
Ewidencja ludności 7600
Wsparcie rodzin 500 11958
Dodatek mieszkaniowy 9530
Dodatek energetyczny 11084
Ubezpieczenie zdrowotne 10376
Stypendia socjalne 7586
Fundusz alimentacyjny 8410
Działalność gospodarcza 3854
Ankieta satysfakcji 10368
Rada Miejska w Jasieniu 2618
Zawiadomienia o sesjach 16217
Interpelacje i odpowiedzi 22975
Protokoły z głosowań 6201
Transmisje i nagrania 0
Archiwum 0
Ogłoszenia i komunikaty 31691
Aktualne 2441078
LPR Gminy Jasień 12330
Archiwum 16932
Archiwum Sesji Rady Miejskiej 1300
Zawiadomienia o sesji 330297
Interpelacje i odpowiedzi 36722
Protokoły 6978
Podatki i opłaty 16953
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i inne 20257
Przepisy prawne dotyczące naboru 12265
Wakaty-Ogłoszenia 11686
Ogłoszenia o naborze 136965
Informacje dla kandydatów 74789
Informacja o wynikach naboru. 82997
Archiwum 51347
Druki, deklaracje i formularze 92059
Adresy i telefony 52705
Organizacje pozarządowe 11186
Ogłoszenia 154183
Podstawy prawne 9971
Rejestr org. pozarządowych 12080
Oferty na relizację zadania publicznego 97078
Kontrole 48
Kontrole zewnętrzne. 73169
Ochrona Środowiska 36793
INFORMACJE 62108
ZAWIADOMIENIA 68405
OGŁOSZENIA 158401
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 1026
Utrzymanie czystości 13907
Utylizacja azbestu 45097
Gospodarka ściekowa 255
Raporty o stanie Gminy 2274
Sprawozdania Burmistrza 38256
Rejestry i ewidencje 24782
Rejestr Działalności Regulowanej 20715
Rejestr instytucji kultury 13440
Archiwum 2083
Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych 200
Dostęp do informacji publicznej 34194
Lobbing 10073
Opinie SO RIO 118242
Studium uwarunkowań przestrzennych i Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 78222
Park Kulturowy "Grodzisko w Wicinie" 0
Podstawy prawne 26684
Plan ochrony parku kulturowego 7482
Strategia rozwoju 46167
Zabytki 7
Program Opieki Nad Zabytkami 24870
Petycje 17723
Ponowne wykorzystanie 2909
Ochrona danych osobowych 9650

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 31846
O biuletynie 28047
Kontakt 41306
Kanały RSS 13267