ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 26619
Statystyki 24559
Rejestr zmian 3412202

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Konta bankowe Gminy Jasień 45218
Wybory 263706
Referenda 23210
Gmina Jasień 69371
Podstawa prawna działania 12501
Urząd Miejski 54028
Rada Miejska 25033
Komisje 19625
Burmistrz 20449
Sołectwa w Gminie 55963
Spółki z udziałem Gminy 68
Zakład Komunalny sp z o.o. 52857
Prawo krajowe 28752
Jednostki Organizacyjne 305
Przedszkole 21732
Szkoły Podstawowe 14703
Instytucje kultury 20112
MGOPS 110182
Prawo lokalne 12103
Statut gminy 52859
Regulamin organizacyjny urzędu 19430
Protokoły 11608
Budżet gminy 5128
Sprawozdania finansowe 106922
Sprawozdania roczne 2603
Sprawozdania kwartalne 8544
Sprawozdania z wykonania budżetu 16744
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 1
Oświadczenia majątkowe 45798
Oświadczenia majatkowe od 2011r. 986003
Burmistrz, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik 57842
Radni 62826
Dyrektorzy jednostek podległych 38829
Akty prawne 3781529
Uchwały Rady Miejskiej 3535600
Projekty uchwał 63083
Zarządzenia Burmistrza 3489653
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 36242
Archiwum Zamówień Publicznych do 2006r. 68
Archiwum (do 2006 r.) 267892
Zamówienia Publiczne 804464
Plany postępowań 10433
Archiwum zamówień publicznych 447238
Wyniki zamówień publicznych 458150
Wyniki 378008
Zamówienia do 30.000 Euro 144516
Co i jak w urzędzie 161
Informacje 38938
Karty usług 48194
Podstawowe 6554
Dowody osobiste 6650
Gospodarka nieruchomościami 6226
Urząd Stanu Cywilnego 11807
Ewidencja ludności 8194
Wsparcie rodzin 500 12380
Dodatek mieszkaniowy 9929
Dodatek energetyczny 11542
Ubezpieczenie zdrowotne 10806
Stypendia socjalne 8425
Fundusz alimentacyjny 8754
Działalność gospodarcza 4129
Ankieta satysfakcji 10813
Rada Miejska w Jasieniu 3325
Zawiadomienia o sesjach 21231
Interpelacje i odpowiedzi 29298
Protokoły z głosowań 8904
Transmisje i nagrania 0
Archiwum 0
Ogłoszenia i komunikaty 31978
Aktualne 2602689
Powszechny Spis Rolny 2020 465
LPR Gminy Jasień 13251
Archiwum 17509
Archiwum Sesji Rady Miejskiej 1300
Zawiadomienia o sesji 351733
Interpelacje i odpowiedzi 38690
Protokoły 7515
Podatki i opłaty 17805
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i inne 20268
Przepisy prawne dotyczące naboru 12943
Wakaty-Ogłoszenia 11741
Ogłoszenia o naborze 146748
Informacje dla kandydatów 80415
Informacja o wynikach naboru. 91352
Archiwum 58181
Druki, deklaracje i formularze 98572
Adresy i telefony 54143
Organizacje pozarządowe 12450
Ogłoszenia 161093
Podstawy prawne 10394
Rejestr org. pozarządowych 12591
Oferty na relizację zadania publicznego 107550
Kontrole 48
Kontrole zewnętrzne. 75223
Ochrona Środowiska 37584
INFORMACJE 64758
ZAWIADOMIENIA 71420
OGŁOSZENIA 168145
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2518
Utrzymanie czystości 14880
Utylizacja azbestu 48633
Gospodarka ściekowa 566
Raporty o stanie Gminy 3322
Sprawozdania Burmistrza 39099
Rejestry i ewidencje 25129
Rejestr Działalności Regulowanej 21642
Rejestr instytucji kultury 14290
Archiwum 2541
Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych 447
Dostęp do informacji publicznej 34938
Lobbing 10733
Opinie SO RIO 124151
Studium uwarunkowań przestrzennych i Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 83306
Park Kulturowy "Grodzisko w Wicinie" 0
Podstawy prawne 27327
Plan ochrony parku kulturowego 7849
Strategia rozwoju 47741
Zabytki 7
Program Opieki Nad Zabytkami 25677
Petycje 19440
Ponowne wykorzystanie 3098
Ochrona danych osobowych 11170
Deklaracja dostępności 375

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 32483
O biuletynie 28564
Kontakt 42227
Kanały RSS 13651