ˆ

Rejestr umów

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
  • Data zawarcia (w formacie RRRR-MM-DD)
  • Kwota (w formacie XXX,XX)

Lista informacji

Lp Data zawarcia Numer Okres Wartość Status Załącznik
Lp: 261
Data zawarcia
2022-12-28
Numer
SOC.2711.21.2022.KPie
Okres
2022
Wartość
16752,00
Status
obowiązująca
Załącznik
Lp: 262
Data zawarcia
2022-12-27
Numer
SOC.2711.23.2022.KPie
Okres
2022
Wartość
5961,12
Status
obowiązująca
Załącznik
Lp: 263
Data zawarcia
2022-01-17
Numer
SOC.2711.24.2022.KPie
Okres
2022
Wartość
3800,00
Status
obowiązująca
Załącznik
Lp: 264
Data zawarcia
2022-11-08
Numer
SOC.2711.25.2022.KPie
Okres
2022
Wartość
1477,00
Status
obowiązująca
Załącznik
Lp: 265
Data zawarcia
2022-12-28
Numer
4/2023 - AO.2711.43.2022
Okres
2023
Wartość
56385,66
Status
obowiązująca
Załącznik
Lp: 266
Data zawarcia
2022-01-17
Numer
GMKIiR.6840.5.2022.BBak
Okres
2022
Wartość
2550,00
Status
zrealizowane
Załącznik
Lp: 267
Data zawarcia
2022-02-09
Numer
GMKIiR.7125.2.2022.BBak
Okres
2022
Wartość
1800,00
Status
obowiązująca
Załącznik

Nawigacja między stronami listy informacji