ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-08-07
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Jasień od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 177.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 976.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ edytowalne (DOC, 309 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • SIWZ - po zmianach (PDF, 977 KiB)
 • Załączniki - po zmianie (DOC, 310 KiB)
 • SIWZ - po zmianach1 (PDF, 977 KiB)
 • Załączniki - po zmianie1 (DOC, 310 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 376.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 788.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 73.6 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-08-06
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Jasień od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 167.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOCX, 39.9 KiB)
 • SIWZ - po zmianach (PDF, 1.5 MiB)
 • Załączniki - po zmianie (DOCX, 40.2 KiB)
 • SIWZ - po zmianach2 (PDF, 1.5 MiB)
 • Odpowiedź na pytania (PDF, 243.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 378.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 612.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 72.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-02-21
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-09 11:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb gminy Jasień oraz jednostek organizacyjnych gminy Jasień w okresie od 01.05.2020 r. do 31.12.2020 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 576.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 676.4 KiB)
 • Załącznik nr 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (XLS, 96.5 KiB)
 • Załącznik nr 1a. Wzór pełnomocnictwa (DOC, 44.5 KiB)
 • Załącznik nr 2. Formularz oferty (DOC, 50 KiB)
 • Załącznik nr 3. Formularz cenowy (DOC, 49 KiB)
 • Załącznik nr 3a. Wykaz dostaw (DOC, 38 KiB)
 • Załącznik nr 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków (DOC, 31.5 KiB)
 • Załącznik nr 5. Oświadczenie (DOC, 34.5 KiB)
 • Załacznik nr 6. Wzór umowy generalnej (PDF, 441.6 KiB)
 • Załacznik nr 7. Wzór umowy szczegółowej (PDF, 477.8 KiB)
 • Załącznik nr 8. Oswiadczenie grupa kapitałowa (DOC, 30 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 1 (PDF, 257.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 2 (PDF, 483.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 385 KiB)
 • Poprawiony SIWZ (PDF, 676.8 KiB)
 • Poprawiony Załącznik nr 1 - Opis (XLS, 90.5 KiB)
 • Poprawiony Załączniik nr 1a - Pełnomocnictwo (DOC, 44.5 KiB)
 • Poprawiony Zalącznik nr 2 - Formularz ofertowy (DOC, 50 KiB)
 • Poprawiony Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy (DOC, 49.5 KiB)
 • Poprawiony Załacznik nr 3a - Wykaz dostaw (DOC, 38 KiB)
 • Poprawiony Zalącznik nr 4 - Oświadczenie (DOC, 31.5 KiB)
 • Poprawiony Załacznik nr 5 - Oświadczenie (DOC, 34.5 KiB)
 • Poprawiony Załączni nr 6 - Wzór umowy generalnej (DOCX, 24 KiB)
 • Poprawiony Załacznik nr 7 - Wzór umowy szczegółowej (DOCX, 35.1 KiB)
 • Poprawiony Załącznik nr 8 - Poprawiony formularz (DOC, 30.5 KiB)
 • Informacja o przedłużonym terminie składania ofert (PDF, 237.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 438.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 757.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 105.9 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-02-20
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-06 08:58:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Jasień wraz z zabezpieczeniem utrzymania zimowego w okresie od 15.03.2020 do 31.12.2020”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcie umowy (PDF, 491.6 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-02-04
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-19 11:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dachu nad salą gimnastyczną i zapleczem, obiektu przy ul Podmokłej 1 w m. Jasień, dz. nr 1012/2
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 588.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.8 MiB)
 • SIWZ - załączniki edytowalne (DOC, 535 KiB)
 • Specyfikacja techniczna (PDF, 4.8 MiB)
 • Projekt budowlano-wykonawczy (PDF, 15.6 MiB)
 • Przedmiar (PDF, 214.2 KiB)
 • Odpowiedźi na pytania wykonawców (PDF, 323 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu przetargu (PDF, 488.8 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-12-13
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
"Dowóz dzieci i młodzieży do i z placówek oświatowych na terenie gminy Jasień na 2020 rok"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 578.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Wykaz wzorów załączników do IDW (DOC, 230 KiB)
 • Odpowiedź na pytania wykonawcy (PDF, 680.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 19.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 27.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 471.9 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-12-06
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
"Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób wymagających tej formy pomocy, zamieszkałych na terenie miasta i gminy Jasień w roku 2020"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 849.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 669.1 KiB)
 • Wykaz wzorow załaczników do niniejszej IDW (DOCX, 28.2 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 776.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 557.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 40.8 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 25.5 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-11-15
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„"Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób wymagających tej formy pomocy, zamieszkałych na terenie miasta i gminy Jasień w roku 2020"
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 667.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Część II Wzór umowy (PDF, 420.3 KiB)
 • Wykaz wzorów załączników (DOC, 124 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 872.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 440.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - po zmianie (PDF, 560 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 35.9 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-09-04
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-25 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej koparko-ładowarki."
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyniku przetargu (PDF, 763.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 381.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 (PDF, 111.7 KiB)
 • SIWZ po zmianach nr 2 (PDF, 177.8 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ po zmianach nr 2 (PDF, 45.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ po zmianach nr 2 (PDF, 63 KiB)
 • Ogłoszenie po zmianie (PDF, 113.7 KiB)
 • SIWZ po zmianach (ZIP, 9.8 MiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 200 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 635.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania I (PDF, 2 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania II (PDF, 938.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania III (PDF, 48.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania IV (PDF, 52.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania V (PDF, 29 KiB)
 • Odpowiedż na pytania VI (PDF, 28.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 155.8 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-08-06
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Jasień od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zmówieniu (PDF, 579.9 KiB)
 • SIWZ - po zmianie (PDF, 1.1 MiB)
 • załaczniki do edycji- po zmianie (DOCX, 38.9 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 377.7 KiB)
 • ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 26.6 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego (PDF, 76.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie umowy (PDF, 100.9 KiB)
 • zmiana umowy (PDF, 80.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji