ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2019-08-06
Data rozstrzygnięcia
2019-08-13
Tytuł zamówienia publicznego
„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Jasień od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 377.7 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2019-06-18
Data rozstrzygnięcia
2019-07-02
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa ulicy I Armii wraz z odwodnieniem m. Jasień gm. Jasień”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 13
Data ogłoszenia
2018-12-19
Data rozstrzygnięcia
2018-12-31
Tytuł zamówienia publicznego
"Dowóz dzieci i młodzieży do i z placówek oświatowych na terenie gminy Jasień-2019 r"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 21.1 KiB)
 • Ogloszenie o wyniku postępowania (DOC, 55 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2018-10-24
Data rozstrzygnięcia
2018-11-09
Tytuł zamówienia publicznego
"Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób wymagających tej formy pomocy zamieszkałych na terenie miasta i gminy Jasień w roku 2019".
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 275.3 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2018-09-07
Data rozstrzygnięcia
2018-09-20
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa i rozbudowa placów zabaw na terenie gminy Jasień
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 183.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 140.8 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2018-08-01
Data rozstrzygnięcia
2018-08-10
Tytuł zamówienia publicznego
„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Jasień od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 59 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2018-07-20
Data rozstrzygnięcia
2018-08-20
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa miejsc postojowych u zbiegu ulic Cmentarnej, Obrońców i Lubskiej w Jasieniu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja z otwarcia ofert - Budowa miejsc postojowych u zbiegu ulic Cmentarnej, Obrońców i Lubskiej w Jasieniu (PDF, 187 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 29.1 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2018-07-18
Data rozstrzygnięcia
2018-08-07
Tytuł zamówienia publicznego
"Dowóz dzieci i młodzieży do i z placówek oświatowych na terenie gminy Jasień-II półrocze 2018r"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja z otwarcia ofert- dowoz dzieci i młodzieży do i z placówek oświatowych na terenie gminy Jasień- II półrocze 2018 (PDF, 256 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania„Dowóz dzieci i młodzieży do i z placówek oświatowych na terenie gminy Jasień- II półrocze 2018” (PDF, 185.7 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2018-06-04
Data rozstrzygnięcia
2018-08-07
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jasień oraz rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Guzów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - (PDF, 57.3 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogloszenia (PDF, 213.3 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2018-04-19
Data rozstrzygnięcia
2018-06-08
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami w miejscowości Jasień obejmująca ul. I Armii, Agrestową, część Leśnej, Tokarską, Geodetów, Kościelną, Energetyków, Zielną, Kościuszki, część Sowiej, Powstańców Warszawskich, Waryńskiego, Polną, Parkową, Ogrodową i część Okrzei”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyniku przetargu. (PDF, 805.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji