ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2017-12-18
Data rozstrzygnięcia
2017-12-29
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz dzieci i młodzieży do i z placówek oświatowych na terenie gminy Jasień- I półrocze 2018
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 75.5 KiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2017-08-11
Data rozstrzygnięcia
2017-08-25
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Jasień: „Dowóz dzieci i młodzieży do i z placówek oświatowych na terenie Gminy Jasień w 2017 roku – II półrocze”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyniku przetargu. (PDF, 44.7 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2017-02-02
Data rozstrzygnięcia
2017-02-22
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Jasień w 2017r.-przetarg II.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o wyniku postępowania. (PDF, 48.3 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2017-01-26
Data rozstrzygnięcia
2017-01-26
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz dzieci i młodzieży do i z placówek oświatowych na terenie gminy Jasień w 2017 roku.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 25
Data ogłoszenia
2016-01-14
Data rozstrzygnięcia
2016-01-26
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz dzieci i młodzieży do i z placówek oświatowych na terenie gminy Jasień w 2016 roku.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyniku przetargu. (PDF, 45 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2015-12-10
Data rozstrzygnięcia
2015-12-23
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób wymagających tej formy pomocy, zamieszkałych na terenie miasta i gminy Jasień w latach 2016-2017
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyniku przetargu. (PDF, 64.1 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2015-11-27
Data rozstrzygnięcia
2015-12-18
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Jasień w 2016 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyniku przetargu. (PDF, 53.5 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2015-05-13
Data rozstrzygnięcia
2015-06-08
Tytuł zamówienia publicznego
Remont sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Jasieniu - przetarg II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyniku przetargu. (PDF, 51.1 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2015-02-06
Data rozstrzygnięcia
2015-03-13
Tytuł zamówienia publicznego
Jasień: Modernizacja ujęć wody w miejscowości Jasień przy ul. Wodnej i Leśnej.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Wynik przetargu (PDF, 90.8 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2014-12-02
Data rozstrzygnięcia
2014-12-19
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Jasień w 2015 r. - przetarg III
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyniku przetargu. (PDF, 50.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji