ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 41
Data ogłoszenia
2013-06-07
Data rozstrzygnięcia
2013-06-19
Tytuł zamówienia publicznego
„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Jasień” – przetarg II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wybór oferty (PDF, 46.4 KiB)
Lp 42
Data ogłoszenia
2013-04-19
Data rozstrzygnięcia
2013-07-18
Tytuł zamówienia publicznego
Rewitalizacja parku miejskiego w Jasieniu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wybór oferty (PDF, 64.5 KiB)
 • Ponowny wybór oferty (PDF, 29.6 KiB)
 • Ponowny wybór oferty (PDF, 37 KiB)
Lp 43
Data ogłoszenia
2012-11-12
Data rozstrzygnięcia
2012-12-06
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób wymagających tej formy pomocy, zamieszkałych na terenie miasta i gminy Jasień.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wybór oferty (PDF, 75.1 KiB)
Lp 44
Data ogłoszenia
2012-09-27
Data rozstrzygnięcia
2012-11-14
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie Gminie Jasień kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wybór oferty (PDF, 85.1 KiB)
Lp 45
Data ogłoszenia
2012-08-20
Data rozstrzygnięcia
2012-11-14
Tytuł zamówienia publicznego
„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Jasień, obejmująca ul. Lubską, Mickiewicza, Rolniczą, Akacjową, Letnią, Brzozową i Konopnickiej”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wybór oferty (PDF, 76.1 KiB)
Lp 46
Data ogłoszenia
2012-08-10
Data rozstrzygnięcia
2012-09-10
Tytuł zamówienia publicznego
"Budowa gazowej kotłowni kontenerowej”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 82.7 KiB)
Lp 47
Data ogłoszenia
2012-06-28
Data rozstrzygnięcia
2012-09-14
Tytuł zamówienia publicznego
Doposażenie szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu - Indywidualizacja nauczania i wychowywania uczniów klas I-III w szkołach podstawowych w Gminie Jasień.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wybór oferty (PDF, 533.7 KiB)
Lp 48
Data ogłoszenia
2012-04-20
Data rozstrzygnięcia
2012-05-18
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ścieżki rowerowej w Gminie Jasień w ramach realizacji projektu pn. ”Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Brody-Lubsko-Jasień"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyniku (PDF, 87.4 KiB)
Lp 49
Data ogłoszenia
2012-04-19
Data rozstrzygnięcia
2012-05-10
Tytuł zamówienia publicznego
Indywidualizacja nauczania i wychowywania uczniów klas I-III w Szkołach Podstawowych w Gminie Jasień - Zajęcia
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik postępowania (PDF, 77.7 KiB)
Lp 50
Data ogłoszenia
2012-03-12
Data rozstrzygnięcia
2012-04-17
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Brody-Lubsko-Jasień.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 208.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy (PDF, 66.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji