ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 51
Data ogłoszenia
2011-12-07
Data rozstrzygnięcia
2012-01-04
Tytuł zamówienia publicznego
Wycinka drzew w pasie projektowanej ścieżki rowerowej na odcinku Brody-Lubsko-Jasień
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 388.9 KiB)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 103.5 KiB)
  • Zawarcie umowy (PDF, 58 KiB)
Lp 52
Data ogłoszenia
2011-12-01
Data rozstrzygnięcia
2011-12-20
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych w okresie od 02.01.2012 r. do 31.12.2013 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Wybór oferty Dowozy szkolne 2012 (PDF, 292.9 KiB)
Lp 53
Data ogłoszenia
2011-06-03
Data rozstrzygnięcia
2011-07-21
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasień.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Wynik postępowania (PDF, 877.6 KiB)
Lp 54
Data ogłoszenia
2011-04-19
Data rozstrzygnięcia
2011-05-06
Tytuł zamówienia publicznego
Rozruch oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Jasień
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Rozstrzygnięcie przetargu (PDF, 51.1 KiB)
Lp 55
Data ogłoszenia
2010-12-07
Data rozstrzygnięcia
2010-12-15
Tytuł zamówienia publicznego
Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Jasień.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 56
Data ogłoszenia
2010-09-16
Data rozstrzygnięcia
2010-10-27
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie Gminie Jasień kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 57
Data ogłoszenia
2010-07-02
Data rozstrzygnięcia
2010-07-19
Tytuł zamówienia publicznego
Utwardzenie drogi dojazdowej i budowę 10 miejsc parkingowych na dz. nr 110/1, obręb Jasień
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 58
Data ogłoszenia
2010-05-21
Data rozstrzygnięcia
2010-06-22
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie Gminie Jasień kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 59
Data ogłoszenia
2010-05-20
Data rozstrzygnięcia
2010-06-08
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Guzów – II ETAP: Roboty polegające na wykonaniu warstwy wierzchniej utwardzenia placu i instalowaniu urządzeń oświetlenia zewnętrznego w ramach trwającej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Guzów, dz. nr 120/1, gmina Jasień.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 60
Data ogłoszenia
2010-04-08
Data rozstrzygnięcia
2010-04-23
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa zespołu boisk oraz zaplecza socjalnego ORLIK 2012.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji