ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 61
Data ogłoszenia
2009-10-21
Data rozstrzygnięcia
2009-10-29
Tytuł zamówienia publicznego
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Guzów na działce nr 120/1, gmina Jasień.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 62
Data ogłoszenia
2009-10-21
Data rozstrzygnięcia
2009-10-29
Tytuł zamówienia publicznego
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w m. Jasień ul. Zielna i m. Wicina.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 63
Data ogłoszenia
2009-10-09
Data rozstrzygnięcia
2009-10-23
Tytuł zamówienia publicznego
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bronice, Zieleniec, Jasionna, Jurzyn, Świbna -gmina Jasień
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 64
Data ogłoszenia
2009-09-16
Data rozstrzygnięcia
2009-10-07
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa oświetlenia drogowego w m. Jasień ul. Zielna i m. Wicina.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 65
Data ogłoszenia
2009-09-11
Data rozstrzygnięcia
2009-10-22
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Jasień wraz z budową kolektora kanalizacji sanitarnej od ul. XX-lecia do nowo projektowanej oczyszczalni przy ul. Zielonogórskiej w Jasieniu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 66
Data ogłoszenia
2009-09-09
Data rozstrzygnięcia
2009-09-30
Tytuł zamówienia publicznego
Remont pomieszczeń Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jasieniu przy ul. Kolejowej 9, dz. nr 394 obręb m. Jasień.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 67
Data ogłoszenia
2009-09-02
Data rozstrzygnięcia
2009-09-25
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Guzów na działce nr 120/1, Gmina Jasień.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 68
Data ogłoszenia
2009-08-11
Data rozstrzygnięcia
2009-09-02
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bronice, Zieleniec, Jasionna, Jurzyn, Świbna gmina Jasień
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 69
Data ogłoszenia
2009-06-23
Data rozstrzygnięcia
2009-07-08
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 70
Data ogłoszenia
2009-06-23
Data rozstrzygnięcia
2009-07-06
Tytuł zamówienia publicznego
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Bronice, Zieleniec, Jasionna, Jurzyn, Świbna gmina Jasień".
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji