ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 71
Data ogłoszenia
2009-05-29
Data rozstrzygnięcia
2009-06-22
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bronice, Zieleniec, Jasionna, Jurzyn, Świbna Gmina Jasień.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 72
Data ogłoszenia
2008-12-05
Data rozstrzygnięcia
2008-12-15
Tytuł zamówienia publicznego
Przetarg nieograniczony na dowozy szkolne.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 73
Data ogłoszenia
2008-07-29
Data rozstrzygnięcia
2008-08-14
Tytuł zamówienia publicznego
Wywóz nieczystosci stałych z pojemników przy budynkach Administracji Domów Mieszkalnych Jasień.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 74
Data ogłoszenia
2008-03-31
Data rozstrzygnięcia
2008-04-08
Tytuł zamówienia publicznego
Dzierżawa fotoradaru wraz z niezbędnym wyposazeniem i uzyskanie licencji na użytkowanie oprogramowania.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 75
Data ogłoszenia
2007-12-17
Data rozstrzygnięcia
2007-12-28
Tytuł zamówienia publicznego
Dzierżawa fotoradaru wraz z niezbędnym wyposazeniem i uzyskanie licencji na użytkowanie oprogramowania.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 76
Data ogłoszenia
2007-09-27
Data rozstrzygnięcia
2007-10-02
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup używanego samochodu specjalistycznego asenizacyjnego kombi na podstawie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym przez zamiawiającego. Ogłoszenie ponowne
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 77
Data ogłoszenia
2007-07-11
Data rozstrzygnięcia
2007-07-11
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na budowę oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Jasień oraz kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. XX – lecia poprzez ul. Przemysłową do nowo projektowanej oczyszczalni ścieków przy ul. Zielonogórskiej w Jasieniu.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 78
Data ogłoszenia
2007-03-06
Data rozstrzygnięcia
2007-04-05
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci wodociągowej dla miejscowosci Świbna ( Bieszków 17) Gmina Jasień
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji