ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-12-08
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa części budynku Przedszkola Samorządowego w Jasieniu”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu w BZP (PDF, 173.1 KiB)
 • SIWZ. Część I i II (PDF, 769.4 KiB)
 • SIWZ. Część III. Dokumentacja techniczna (ZIP, 28.6 MiB)
 • SIWZ. Część III. Przedmiary (ZIP, 831.9 KiB)
 • Edytowalne Załączniki do SIWZ (DOC, 290 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP (PDF, 75.7 KiB)
 • Poprawiony SIWZ. Zmiana Terminów Wykonania Zamówienia, Zmiana Terminu Składania Ofert (PDF, 775.1 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia w BZP nr 2 (PDF, 71.7 KiB)
 • Poprawiony SIWZ nr 2. Zmiana Terminów Wykonania Zamówienia, Zmiana Terminu Składania Ofert (PDF, 951.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 128.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 169.2 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-02-04
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-19 11:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dachu nad salą gimnastyczną i zapleczem, obiektu przy ul Podmokłej 1 w m. Jasień, dz. nr 1012/2
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 588.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.8 MiB)
 • SIWZ - załączniki edytowalne (DOC, 535 KiB)
 • Specyfikacja techniczna (PDF, 4.8 MiB)
 • Projekt budowlano-wykonawczy (PDF, 15.6 MiB)
 • Przedmiar (PDF, 214.2 KiB)
 • Odpowiedźi na pytania wykonawców (PDF, 323 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu przetargu (PDF, 488.8 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-11-15
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„"Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób wymagających tej formy pomocy, zamieszkałych na terenie miasta i gminy Jasień w roku 2020"
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 667.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Część II Wzór umowy (PDF, 420.3 KiB)
 • Wykaz wzorów załączników (DOC, 124 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 872.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 440.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - po zmianie (PDF, 560 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 35.9 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2019-07-11
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Jasień: "Przebudowa dachu nad salą gimnastyczną i zapleczem"
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zmówieniu (DOCX, 32.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Załaczniki do SIWZ do edycji (DOCX, 78.7 KiB)
 • Specyfikacja techniczna (PDF, 4.8 MiB)
 • Przedmiar (PDF, 210.5 KiB)
 • Projekt budowlano-wykonawczy (ZIP, 12.9 MiB)
 • Załączniki do SIWZ poprawione (DOCX, 78.7 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 0 B)
 • Odpowiedzi na pytania wykonawców (PDF, 621.7 KiB)
 • SIWZ po zmianie (PDF, 1.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 19.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (DOC, 55 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (DOCX, 14.1 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2018-08-10
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa i rozbudowa placów zabaw na terenie gminy Jasień”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Zestawienie urządzeń zabawowych (PDF, 202.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 7.1 MiB)
 • załączniki do edycji (DOCX, 47.4 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 4.7 MiB)
 • Lokalizacja inwestycji cz. I (PDF, 6.7 MiB)
 • Lokalizacja inwestycji cz. II (PDF, 449.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 13.9 KiB)
 • SIWZ po zmianie (PDF, 1.1 MiB)
 • Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia (PDF, 569 KiB)
 • Informacja dotyxcząca wprowadzonych zmian w SIWZ (DOC, 51.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 305.1 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2018-06-14
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Jasień od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 72.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 47.8 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 359.6 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 1.2 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 163.5 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2017-11-29
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-12 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
USŁUGA RESTRUKTURYZACJI ZOBOWIĄZAŃ GMINY JASIEŃ W WYSOKOŚCI 2 882 356,00 ZŁOTYCH POPRZEZ UDZIELENIE FINANSOWANIA (SUBROGACJĘ) NA PODST.ART 518§1pkt3kc.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 22.7 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 133.7 KiB)
 • SIWZ po zmianach (ZIP, 3.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 do formularza ofertowego - Kalkulacja (XLS, 130.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 139.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 19.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 23.8 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2016-12-12
Termin składania ofert / wniosków
2016-12-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Jasień: „Dowóz dzieci i młodzieży do i z placówek oświatowych na terenie Gminy Jasień w 2017 roku.”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 120.5 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 679.2 KiB)
 • Informacja o otwarciu ofert. (PDF, 17 KiB)
 • Unieważnienie postępowania przetargowego (PDF, 41.6 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2016-12-09
Termin składania ofert / wniosków
2016-12-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Jasień w 2017r.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 101.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 453.6 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 141.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania I (PDF, 92.5 KiB)
 • Informacja o otwarciu ofert. (PDF, 21.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania przetargowego (PDF, 42.1 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2015-12-14
Termin składania ofert / wniosków
2015-12-22 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz dzieci i młodzieży do i z placówek oświatowych na terenie gminy Jasień w 2016 roku
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 2.3 MiB)
 • SIWZ (ZIP, 237.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu przetargu. (PDF, 35.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji