ˆ

Aktualne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-25 13:21:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Burmistrza JASIENIA
 
o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu ewidencyjnego Wicina
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu ewidencyjnego Wicina
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Jasień
Osoba, która wytworzyla informację: T. Sołtys Data wytworzenia informacji: 2017-08-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Data wprowadzenia do BIP 2017-08-25 13:21:35
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-25 13:25:04
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-25 13:25:04
Artykuł był wyświetlony: 6893 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-25 11:54:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
B U R M I S T R Z A  J A S I E N I A

PUBLICZNE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Jasień
Osoba, która wytworzyla informację: M .Flinta Data wytworzenia informacji: 2017-08-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Data wprowadzenia do BIP 2017-08-25 11:54:56
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-25 11:56:12
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-25 11:56:11
Artykuł był wyświetlony: 6446 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Stypendia socjalne

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-08-19 14:35:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nabór wniosków 2017 - Stypendia szkolne
 
Burmistrz Miasta Jasień ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018
dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jasień. 

Wnioski (wraz z kompletem załączników) przyjmowane będą w terminie od 1 do 15 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jasieniu, ul. XX-lecia 20, biurze podawczym (parter) oraz w pok. nr 302-303 III piętro.
Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 514 zł /osobę w rodzinie miesięcznie; Wnioski wraz z kompletem załączników można pobrać: w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jasieniu lub na stronie internetowej Urzędu.
 
Do wniosku należy dołączyć:
- zaświadczenia o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca złożenia wniosku.

Zwrot kosztów do wysokości przyznanego stypendium nastąpi na podstawie faktur przedłożonych przez świadczeniobiorcę, zgodnie z wybranymi formami zawartymi we wniosku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Jasień
Osoba, która wytworzyla informację: E. Urban Data wytworzenia informacji: 2015-08-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: E. Urban Data wprowadzenia do BIP 2011-08-19 14:35:47
Wprowadził informację do BIP: Bogusław Juszczyński Data udostępnienia informacji: 2011-08-19 14:36:44
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-24 09:19:40
Artykuł był wyświetlony: 21393 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-18 12:00:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Oferta organizacji pozarządowej:
Realizacja zadania publicznego pod nazwą:
"Promocja walorów wsi Wicina dla potrzeb turysty - Sieć Najciekawszych Wsi w Polsce
"
w dniach 01.09.2017r. - 29.11.2017r.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Jasień
Osoba, która wytworzyla informację: A. Morgaś Data wytworzenia informacji: 2017-08-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Morgaś Data wprowadzenia do BIP 2017-08-18 12:00:00
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-18 12:04:24
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-18 12:04:24
Artykuł był wyświetlony: 7520 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-08 15:36:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie
Burmistrza Jasienia
w sprawie konsultacji projektu dokumentu
pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jasień”.
 
Z przedmiotowym dokumentem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Jasieniu,
w dniach i godzinach urzędowania, w terminie od dnia 08.08.2017r. do dnia 29.08.2017r.
oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jasień.
Podczas konsultacji możliwe będzie zgłaszanie swoich uwag i opinii w formie pisemnej
na formularzu do pobrania poniżej lub dostępnym w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 110.
 
 
Formularz należy:
 Złożyć w formie papierowej w Urzędzie Miejskim, z dopiskiem „Konsultacje społeczne – PGN”,
 
lub przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:
Urząd Miejski w Jasieniu ul. XX Lecia 20, 68-320 Jasień,
 z dopiskiem „Konsultacje społeczne – PGN”
 
lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
Temat wiadomości: „Konsultacje społeczne – PGN”.
 
Wyniki konsultacji zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na stronie internetowej Gminy w terminie 7 dni od dnia zakończenia konsultacji.
 
 
Zachęcam do czynnego udziału, ponieważ prowadzone działania mają nie tylko charakter informacyjny,
ale również będą miały wpływ na dalszy kierunek działań naszego samorządu.
 
BURMISTRZ JASIENIA
/-/ Andrzej Kamyszek
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Jasień
Osoba, która wytworzyla informację: M. Zimna Data wytworzenia informacji: 2017-08-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Data wprowadzenia do BIP 2017-08-08 15:36:29
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-08 15:48:10
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-08 15:58:38
Artykuł był wyświetlony: 6699 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-08 10:42:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie Burmistrza Jasienia
w sprawie konsultacji projektu dokumentu
pn. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jasień lata 2017 – 2032”.
 
Z przedmiotowym dokumentem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Jasieniu,
w dniach i godzinach urzędowania, w terminie od dnia 08.08.2017r. do dnia 29.08.2017r.
oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jasień.
Podczas konsultacji możliwe będzie zgłaszanie swoich uwag i opinii w formie pisemnej
na formularzu do pobrania poniżej lub dostępnym w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 202
 
 
Formularz należy:
 Złożyć w formie papierowej w Urzędzie Miejskim, z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Założenia Jasień”,
 
lub przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:
Urząd Miejski w Jasieniu ul. XX lecia 20 Jasień  z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Założenia Jasień”,
- z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Założenia Jasień”
 
lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
Temat wiadomości: „Konsultacje społeczne – Założenia Jasień”.
 
Wyniki konsultacji zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na stronie internetowej Gminy w terminie 7 dni od dnia zakończenia konsultacji.
 
 
Zachęcam do czynnego udziału, ponieważ prowadzone działania mają nie tylko charakter informacyjny,
ale również będą miały wpływ na dalszy kierunek działań naszego samorządu.
 
BURMISTRZ JASIENIA
/-/ Andrzej Kamyszek
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Jasień
Osoba, która wytworzyla informację: M. Nowacki Data wytworzenia informacji: 2017-08-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Data wprowadzenia do BIP 2017-08-08 10:42:47
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-08 14:25:34
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-08 14:25:34
Artykuł był wyświetlony: 6063 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-04 09:41:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
B U R M I S T R Z A  J A S I E N I A

PUBLICZNE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Jasień
Osoba, która wytworzyla informację: M .Flinta Data wytworzenia informacji: 2017-08-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Data wprowadzenia do BIP 2017-08-04 09:41:11
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-04 14:05:22
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-08 10:43:42
Artykuł był wyświetlony: 6324 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-04 09:34:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
B U R M I S T R Z A  J A S I E N I A

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Jasień
Osoba, która wytworzyla informację: M .Flinta Data wytworzenia informacji: 2017-08-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Data wprowadzenia do BIP 2017-08-04 09:34:42
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-04 09:39:30
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-04 09:39:30
Artykuł był wyświetlony: 5643 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-29 12:41:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o wynikach przetargów

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Jasień
Osoba, która wytworzyla informację: M .Flinta Data wytworzenia informacji: 2017-06-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Data wprowadzenia do BIP 2017-06-29 12:41:24
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-06-29 12:42:40
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-06-29 12:42:40
Artykuł był wyświetlony: 8318 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-28 15:01:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIA
Burmistrza
JASIENIA
dotyczące  przedsięwzięcia pod nazwą:
„Remont drogi powiatowej nr 1171F odcinek od DW 289 do m. Guzów ...”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Jasień
Osoba, która wytworzyla informację: A. Drozdek Data wytworzenia informacji: 2017-06-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Data wprowadzenia do BIP 2017-06-28 15:01:25
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-06-28 15:08:55
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-06-28 15:08:55
Artykuł był wyświetlony: 7606 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu