ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1331
Data podjęcia
2004-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XIX/137/2004 z dnia 30 grudnia 2004r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1332
Data podjęcia
2004-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Jasieniu nr XI/82/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie przejęcia nieruchomości nie zabudowanej /droga/ od FMB ,,Zremb" w Jasieniu na rzecz Gminy w zamian za wygaszenie zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XIX/136/2004 z dnia 30 grudnia 2004r.
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1333
Data podjęcia
2004-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny i rolny.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XIX/135/2004 z dnia 30 grudnia 2004r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1334
Data podjęcia
2004-12-02
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnych, funkcyjnych i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Jasień jest organem prowadzącym.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XVIII/133/2004 z dnia 2 grudnia 2004r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1335
Data podjęcia
2004-12-02
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2005 r.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XVIII/132/2004 z dnia 2 grudnia 2004r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1336
Data podjęcia
2004-12-02
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprawadzanie ścieków i zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XVIII/131/2004 z dnia 2 grudnia 2004r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1337
Data podjęcia
2004-12-02
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005r.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XVIII/130/2004 z dnia 2 grudnia 2004r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1338
Data podjęcia
2004-12-02
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XVIII/129/2004 z dnia 2 grudnia 2004r.
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1339
Data podjęcia
2004-12-02
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jasień podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XVIII/128/2004 z dnia 2 grudnia 2004r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1340
Data podjęcia
2004-12-02
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale Nr XVII/120/04 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 28 pażdziernika 2004 r w sprawie zobowiązania finansowego w zakresie podjęcia inwestycji p.n. ,,Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Jabłoniec".
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XVIII/127/2004 z dnia 2 grudnia 2004r.
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji