ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1771
Data podjęcia
2005-07-14
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany załącznika nr 5 do uchwały budżetowej na 2005 r. Rady Miejskiej w Jasieniu nr XIX/141/04 z dnia 30 grudnia 2004 r.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXV/178/2005 z dnia 14 lipca 2005r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1772
Data podjęcia
2005-07-14
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXV/177/2005 z dnia 14 lipca 2005r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1773
Data podjęcia
2005-07-14
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przekazania dotacji celowej na zakup radiowozu dla Komendy powiatowej Policji w Żarach.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXV/176/2005 z dnia 14 lipca 2005r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1774
Data podjęcia
2005-06-02
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXIII/175/2005 z dnia 2 czerwca 2005r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1775
Data podjęcia
2005-06-02
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie odpłatnego nabycia od Gospodarstwa Nadzoru i Administrowania Zasobem w Lubsku nieruchomości nie zabudowanych.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXIII/174/2005 z dnia 2 czerwca 2005r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1776
Data podjęcia
2005-06-02
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek zabudowanych drogami gminnymi.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXIII/173/2005 z dnia 2 czerwca 2005r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1777
Data podjęcia
2005-06-02
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania projektu aglomeracji ,,Lubsko".
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXIII/172/2005 z dnia 2 czerwca 2005r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1778
Data podjęcia
2005-06-02
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania projektu aglomeracji ,,Jasień".
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXIII/171/2005 z dnia 2 czerwca 2005r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1779
Data podjęcia
2005-06-02
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXIII/170/2005 z dnia 2 czerwca 2005r.
Status
Obowiązujący
Lp: 1780
Data podjęcia
2005-06-02
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zwolnienia od opłaty stałej wniosku o zmianę we wpisie ewidencji działalności gospodarczej w związku ze zmianą nazwy ulicy.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXIII/169/2005 z dnia 2 czerwca 2005r.
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji