ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2022-06-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie : wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_54_2022
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2022-06-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jasień
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_53_2022
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2022-06-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Nr aktu prawnego
Zarz_0050_55_2022
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2022-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
przyjęcia projektu nowego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jasień w celu przekazania go organowi regulacyjnemu do zaopiniowania
Nr aktu prawnego
XXXVII/258/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2022-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Jasieniu i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jasieniu
Nr aktu prawnego
XXXVII/257/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2022-05-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska i kontroli w zakresie utrzymania czystości i porządku w Referacie Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Jasieniu.
Nr aktu prawnego
0050/51/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2022-05-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Jasień za 2021 rok
Nr aktu prawnego
0050/52/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2022-05-12
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jasień na rok szkolny 2022/2023
Nr aktu prawnego
XXXVI/256/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2022-05-12
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/87/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty targowej.
Nr aktu prawnego
XXXVI/255/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2022-05-12
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia miejsca oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
Nr aktu prawnego
XXXVI/254/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji