ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2020-06-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020
Nr aktu prawnego
0050/46/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2020-07-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie włączenia karty adresowej zabytku archeologicznego lądowego do gminnej ewidencji zabytków gminy Jasień
Nr aktu prawnego
0050/58/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2020-07-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
Nr aktu prawnego
0050/50/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2020-07-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Referatu Gospodarowania Mieniem Komunalnym, Planowania Przestrzennego i Infrastruktury w Urzędzie Miejskim w Jasieniu.
Nr aktu prawnego
0050/53/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2020-07-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Referatu Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Jasieniu.
Nr aktu prawnego
0050/51/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasień oraz określenia granic obwodu publicznych szkół podstawowych od dnia 01.09.2020 roku.
Nr aktu prawnego
XVI/120/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/31/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasieniu.
Nr aktu prawnego
XVI/119/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2020
Nr aktu prawnego
XVI/116/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019
Nr aktu prawnego
XVI/114/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa Sołectwa Jabłoniec w Gminie Jasień
Nr aktu prawnego
XVI/122/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji